Đăng nhập

     Hội diễn Văn nghệ khối thi đua các trường đại học, cao đẳng chào mừng kỷ niệm 77 năm ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2022) diễn ra tại trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Cần Thơ, vào ngày 26/8/2022. Đến dự có ông Phạm Thành Kỳ, Phó Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng thành phố Cần Thơ; ông Nguyễn Ngọc Minh, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Tây Đô, trưởng khối thi đua và lãnh đạo các trường thuộc khối thi đua.

     Hội diễn được tổ chức nhằm góp phần tham gia tuyên truyền và khẳng định vị trí, tầm vóc vĩ đại, giá trị lịch sử to lớn của sự ra đời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa trong lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc, khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thông qua hội diễn văn nghệ, giúp nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho cán bộ, giảng viên, người lao động và là dịp để các trường đại học, cao đẳng trong khối giao lưu học hỏi kinh nghiệm.

Phần trình diễn của Trường Cao đẳng Cần Thơ

     Tại hội diễn đã diễn ra 08 tiết mục đến từ Trường Cao đẳng Cần Thơ, Trường Cao đẳng Y tế Cần Thơ, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Cần Thơ, Trường Đại học Tây Đô, Trường Cao đẳng Nghề Cần Thơ, Trường Cao đẳng Phạm Ngọc Thạch Cần Thơ, Trường Đại học Nam Cần Thơ, Trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ  Cần Thơ. Kết quả, giải nhất đã thuộc về Trường Cao đẳng Cần Thơ, giải nhì thuộc về Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Cần Thơ, giải ba thuộc về Trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ  Cần Thơ.

Ông Nguyễn Ngọc Minh, Phó Hiệu trưởng trường Đại học Tây Đô,

Trưởng khối thi đua trao giải cho các đội

Chụp ảnh lưu niệm

TÌM KIẾM

LIÊN KẾT

  

Hệ thống Elearning Hệ thống quản lý đào tạo
Lịch sinh hoạt tuần

Tuyển dụng - Việc Làm

Email nội bộ

Thông báo lớp chứng chỉ


Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên