Đăng nhập

     Ngày 26-27/8/2022, tại Giảng đường 1, Đảng ủy Trường Cao đẳng Cần Thơ đã tổ chức Hội nghị Bồi dưỡng Chính trị hè năm 2022 cho đảng viên, viên chức, người lao động trong toàn trường.

Quang cảnh Hội nghị

     Hội nghị đã được đồng chí Phạm Bá Trạng, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Khối cơ quan Dân Chính Đảng TP. Cần Thơ báo cáo nội dung Quy định số 69-QĐ/TW ngày 06/7/2022 của Bộ Chính trị về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm. Đồng chí Lê Văn Thảo, Trưởng phòng Khoa giáo Ban Tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ thông tin, tuyên truyền, phổ biến những nội dung cốt lõi, những vấn đề mới trong các văn kiện Hội nghị lần thứ tư, Hội nghị thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Đồng chí  Nguyễn Việt Dũng, Phó trưởng phòng Lao động, Sở Lao động - Thương binh và xã hội TP. Cần Thơ triển khai nội dung về chuyên môn, nhiệm vụ năm học 2022 - 2023. Thượng tá Phạm Vũ Toàn - Phó phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an thành phố Cần Thơ triển khai nội dung những tác động của mạng xã hội và Luật An ninh mạng.

Đ/c Phạm Bá Trạng, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy

Khối cơ quan Dân Chính Đảng TP. Cần Thơ báo cáo

     Qua Hội nghị nhằm giúp cho đội ngũ đảng viên, viên chức, người lao động trong hệ thống giáo dục quốc dân nắm vững nội dung cơ bản, những điểm mới trong văn kiện Hội nghị lần thứ tư, Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII, theo Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư, Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII; nội dung Quy định số 69-QĐ/TW ngày 06/7/2022 của Bộ Chính trị về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm và những vấn đề mới cần quan tâm trong đời sống chính trị, kinh tế - xã hội của đất nước và thành phố, trên cơ sở đó vận dụng sáng tạo, phù hợp vào công tác giảng dạy. Một số nội dung khác về chuyên môn, nghiệp vụ hàng năm theo kế hoạch của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, cũng như Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; chương trình, kế hoạch hành động và một số vấn đề về  kinh tế - xã hội của đơn vị. Đây là dịp để trao đổi các vấn đề về chuyên môn, nghiệp vụ sau quá trình triển khai giảng dạy các môn lý luận chính trị biên soạn mới theo Kết luận số 94-KL/TW ngày 28/3/2014 của Ban Bí thư về việc tiếp tục đổi mới việc học tập lý luận chính trị trong hệ thống giáo dục quốc dân.

TÌM KIẾM

LIÊN KẾT

  

Hệ thống Elearning Hệ thống quản lý đào tạo
Lịch sinh hoạt tuần

Tuyển dụng - Việc Làm

Email nội bộ

Thông báo lớp chứng chỉ


Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên