Trường Cao đẳng Cần Thơ thông báo việc thực hiện chế độ miễn, giảm học phí đối với tất cả sinh viên hệ chính quy năm học 2020-2021 như sau: <Xem chi tiết>