Trường Cao đẳng Cần Thơ thông báo tuyển dụng viên chức 6 tháng cuối năm 2020 như sau: Xem chi tiết