Đăng nhập

Căn cứ kế hoạch số 585/KH-CĐCT ngày 01/9/2021 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cần Thơ về việc Tổ chức "Tuần sinh hoạt công dân HSSV" năm học 2021 - 2022, nhà trường thông báo đến các đơn vị về việc tổ chức thực hiện đối với sinh viên (SV) khóa 46, với một số nội dung như sau: <Xem chi tiết>

LIÊN KẾT

  

Hệ thống Elearning Hệ thống quản lý đào tạo
Lịch sinh hoạt tuần

Tuyển dụng - Việc Làm

Email nội bộ

Thông báo lớp chứng chỉ


Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên

Chương trình tư vấn tuyển sinh trực truyến 2022

Thông điệp 5T