Đăng nhập

Căn cứ Kế hoạch số 479/KH-CĐCT ngày 05 tháng 10 năm 2018 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cần Thơ về việc Tuyển sinh bổ sung các ngành mới bậc cao đẳng năm học 2018-2019, Trường tuyển sinh bổ sung 09 ngành mới như sau: Xem chi tiết

TÌM KIẾM

LIÊN KẾT

  

Hệ thống Elearning Hệ thống quản lý đào tạo
Lịch sinh hoạt tuần Diễn đàn

Email nội bộ

Thông báo lớp chứng chỉ