Đăng nhập

 

Căn cứ Kế hoạch số 152/KH-CĐCT ngày 03 tháng 4 năm 2018 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cần Thơ về việc Tuyển sinh năm học 2018-2019, Nhà trường thông báo về việc tuyển sinh cao đẳng hệ vừa làm vừa học đối với các ngành Sư phạm như sau: Xem chi tiết

TÌM KIẾM

LIÊN KẾT

  

Hệ thống Elearning Hệ thống quản lý đào tạo
Lịch sinh hoạt tuần Diễn đàn

Email nội bộ

Thông báo lớp chứng chỉ