Đăng nhập

Trường Cao đẳng Cần Thơ thông báo kết quả thi Năng khiếu và kiểm tra Tác phong sư phạm ngày 10/7/2019 như sau:

Kết quả thi Năng khiếu ngành Giáo dục Mầm non: Xem chi tiết

Kết quả thi Năng khiếu ngành Sư phạm Âm nhạc: Xem chi tiết

Kết quả thi Năng khiếu ngành Sư phạm Mỹ thuật: Xem chi tiết

Kết quả kiểm tra Tác phong sư phạm các ngành đào tạo Giáo viên: Xem chi tiết

TÌM KIẾM

LIÊN KẾT

  

Hệ thống Elearning Hệ thống quản lý đào tạo
Lịch sinh hoạt tuần Diễn đàn

Email nội bộ

Thông báo lớp chứng chỉ