Đăng nhập

Căn cứ Kế hoạch số 245/KH-CĐCT ngày 27 tháng 4 năm 2020 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cần Thơ về việc Tuyển sinh năm học 2020 - 2021 như sau: Xem chi tiết

(Điều chỉnh bổ sung thông báo số 246/TB-CĐCT ngày 28 tháng 4 năm 2020 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cần Thơ)

TÌM KIẾM

LIÊN KẾT

  

Hệ thống Elearning Hệ thống quản lý đào tạo
Lịch sinh hoạt tuần Diễn đàn

Email nội bộ

Thông báo lớp chứng chỉ