Đăng nhập

      Sáng ngày 28/12/2019, tại Giảng đường 2, Trường Cao đẳng Cần Thơ tổ chức Hội nghị Cán bộ Công chức, Viên chức năm 2019. Tham dự có Đảng ủy, Ban Giám hiệu, lãnh đạo các đơn vị, đoàn thể và toàn thể cán bộ, giảng viên, nhân viên.

     Thầy Trần Trung Đẩu, Chủ tịch Công đoàn báo cáo kết quả ký kết Hợp đồng trách nhiệm năm học 2018 - 2019 và thông qua dự thảo ký kết Hợp đồng trách nhiệm năm học 2019 - 2020. Năm học 2018 - 2019, tập thể công chức, viên chức, người lao động đã hoàn thành cơ bản nội dung ký kết hợp đồng trách nhiệm giữa Ban Giám hiệu và BCH Công đoàn. Tuy nhiên, Công đoàn trường vẫn còn hạn chế trong việc chỉ đạo các công đoàn bộ phận, tổ công đoàn chưa kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của công đoàn viên trong Nhà trường.

     Năm học 2019 - 2020, Ban Giám hiệu và BCH Công đoàn cam kết thực hiện tốt cơ chế tự chủ, thực hiện dân chủ trong cơ quan; có kế hoạch đối với các phòng, khoa, tổ bộ môn để giải quyết các vấn đề phát sinh; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; vận động viên chức, người lao động học tập nâng cao trình độ đáp ứng nhu cầu của Nhà trường; tổ chức học tập, phổ biến Nghị quyết, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước; lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cán bộ viên chức, người lao động và giải quyết kịp thời những thắc mắc, khiếu nại; tiếp tục duy trì giữ vững an ninh, trật tự trong Nhà trường tạo môi trường thuận lợi trong học tập, giảng dạy; phối hợp thực hiện tốt công tác thi đua trong năm học.

 
Thầy Trần Trung Đẩu, Chủ tịch Công đoàn báo cáo kết quả ký kết Hợp đồng trách nhiệm
năm học 2018 - 2019 và thông qua dự thảo ký kết Hợp đồng trách nhiệm năm học 2019 - 2020
 

     Cô Nguyễn Thị Tâm Hằng, Trưởng phòng Kế hoạch - Tài vụ báo cáo hoạt động tài chính của Nhà trường. Trong năm học 2018 - 2019, Trường Cao đẳng Cần Thơ đã tiến hành thu, chi các hoạt động như: lệ phí, học phí, liên kết đào tạo, chi tiền lương, phúc lợi xã hội, mua sắm tài sản...

 
Cô Nguyễn Thị Tâm Hằng, Trưởng phòng Kế hoạch - Tài vụ
báo cáo hoạt động tài chính năm học 2018 - 2019
 

     Cô Nguyễn Thị Ngọc Trâm, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng phụ trách hoan nghênh sự thống nhất cao của cán bộ, giảng viên, nhân viên Nhà trường về báo cáo ký kết Hợp đồng trách nhiệm năm học 2018 - 2019 và dự thảo ký kết Hợp đồng trách nhiệm năm học 2019 - 2020; đồng thời, tiếp thu các ý kiến đóng góp và kiến nghị của viên chức, người lao động với trường.

 
Cô Nguyễn Thị Ngọc Trâm, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng phụ trách
tiếp thu các ý kiến đóng góp
 

     Thầy Hoàng Văn Canh, Trưởng phòng Công tác Học sinh sinh viên báo cáo hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân năm học 2018 - 2019 và phương hướng năm học 2019 - 2020. Trong năm học 2018 - 2019, Ban Thanh tra nhân dân nhận thấy viên chức, người lao động, các tổ chức trong Nhà trường thực hiện tốt chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết của Hội nghị cán bộ công chức, viên chức. Về phương hướng năm học 2019 - 2020, Ban Thanh tra tiếp tục kiểm tra, giám sát việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước ở các đơn vị trong Nhà trường; kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Hội nghị cán bộ viên chức năm học 2019 - 2020; giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách cho người lao động, học sinh, sinh viên.

 
Thầy Hoàng Văn Canh, Trưởng phòng Công tác Học sinh sinh viên báo cáo hoạt động
của Ban Thanh tra nhân dân năm học 2018 - 2019 và phương hướng năm học 2019 - 2020
 

     Hội nghị tiến hành bầu Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2020 - 2022, kết quả có 05 đồng chí trúng cử.

 
Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2020 - 2022 ra mắt trong Hội nghị 

 
Ban Giám hiệu và BCH Công đoàn ký kết hợp đồng trách nhiệm năm học 2019 - 2020 

     Dịp này, Nhà trường cũng vinh danh các cá nhân và tập thể đã có thành tích xuất sắc trong năm học 2018 - 2019 với 02 tập thể nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 03 cá nhân nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

 
Thầy Hồ Thanh Tâm, Phó Hiệu trưởng trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các tập thể 

 
Cô Nguyễn Thị Ngọc Trâm, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng phụ trách
trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các cá nhân
 

TÌM KIẾM

LIÊN KẾT

  

Hệ thống Elearning Hệ thống quản lý đào tạo
Lịch sinh hoạt tuần Diễn đàn

Email nội bộ

Thông báo lớp chứng chỉ