Đăng nhập

      Ngày 09/01/2020, Trường Cao đẳng Cần Thơ long trọng tổ chức Họp mặt kỷ niệm 70 năm Ngày Truyền Thống Học sinh sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam (09/01/1950 - 09/01/2020) và Tuyên dương Sinh viên 5 tốt năm học 2018-2019.

     Đồng chí Phạm Văn Toàn, Bí thư Đoàn Thanh niên, Chủ tịch Hội Sinh viên Trường báo cáo tổng kết công tác Hội và phong trào sinh viên năm học 2018 - 2019 và học kỳ I năm học 2019 - 2020 với các mặt đạt được trong phong trào của sinh viên như cung cấp ý tưởng và rèn luyện đạo đức, tác phong, sinh viên tình nguyện cuộc sống cộng đồng, sinh viên hòa nhập quốc tế, xây dựng Hội sinh viên vững mạnh... Trong năm học qua, đồng chí đã ghi nhận được nhiều mặt nổi bật của đơn vị như hoạt động về đền ơn đáp nghĩa, về nguồn, thăm các Mẹ Việt Nam anh hùng, cụ thanh niên xung phong, vệ sinh nghĩa trang đã thu hút nhiều sinh viên tham gia. Đồng thời, Đoàn, Hội tham gia tích cực các Hội thao, cuộc thi Olympic Tiếng Anh với hơn 87% sinh viên toàn trường tham gia; Đoàn, Hội đã tổ chức cho sinh viên tham gia CLB Vovinam để rèn luyện tốt sức khỏe, đạt điều kiện sức khỏe trong tiêu chí sinh viên 5 tốt. Tuy nhiên, sinh viên tham gia các phong trào Đoàn và Hội chưa cao, do vậy cần phải tuyên truyền rộng rãi hơn nữa các phong trào Đoàn, Hội trong sinh viên.

     Dịp này Đoàn, Hội tuyên dương và trao danh hiệu Sinh viên 5 tốt cho những sinh viên đã đạt thành tích cao trong năm học 2018-2019 gồm: 01 sinh viên đạt giải thưởng Sao Tháng Giêng cấp Trung ương, 03 sinh viên đạt danh hiệu sinh viên 5 tốt cấp Trung ương, 11 sinh viên đạt danh hiệu sinh viên 5 tốt cấp thành phố, 65 sinh đạt danh hiệu sinh viên 5 tốt cấp trường. Hội Sinh viên trường trao Giấy khen cho các cá nhân và tập thể đã có thành tích tích cực trong các hoạt động tình nguyện, tham gia tích cực trong Hội thi tiếng hát học sinh sinh viên và Hội thao cấp thành phố, cấp trường.

 
Đ/c Phạm Văn Toàn, Bí thư Đoàn Thanh niên, Chủ tịch Hội Sinh viên Trường báo cáo tổng kết
công tác Hội và phong trào Sinh viên năm học 2018-2019 và học kỳ I năm học 2019-2020 

 
Đ/c Đặng Hải Đăng, Ủy viên BTV Thành Đoàn Cần Thơ trao Giấy chứng nhận
Sinh viên 5 tốt cấp Trung ương và danh hiệu Sao Tháng Giêng cấp Trung ương
 

 
Đ/c Hồ Thanh Tâm, ỦVTV Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng
và đ/c Đặng Hải Đăng, Ủy viên BTV Thành Đoàn Cần Thơ
trao Giấy chứng nhận Sinh viên 5 tốt cấp thành phố
 

 
Đ/c Hồ Thanh Tâm, ỦVTV Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng
trao Giấy khen cho các đ/c đã có đóng góp tích cực công tác Đoàn - Hội
 

 
Đ/c Hoàng Văn Canh, Trưởng phòng CTHSSV và đ/c Nguyễn Thị Hồng Hạnh,
Trưởng khoa Kinh tế - Quản trị trao Giấy khen cho cá nhân
và tập thể có đóng tích cực trong công tác Đoàn - Hội
 

 
Đ/c Phạm Văn Toàn, Bí thư Đoàn Thanh niên, Chủ tịch Hội Sinh viên
trao Giấy khen cho tập thể và cá nhân tích cực đóng góp cho sự phát triển của Nhà trường
 

 
Đ/c Nguyễn Thị Thúy Linh, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên trao Giấy khen cho cá nhân và tập thể
đã có đóng góp tích cực trong việc cải tạo Công trình thanh niên

TÌM KIẾM

LIÊN KẾT

  

Hệ thống Elearning Hệ thống quản lý đào tạo
Lịch sinh hoạt tuần Diễn đàn

Email nội bộ

Thông báo lớp chứng chỉ