Đăng nhập

Căn cứ Kế hoạch số 209/KH-CĐCT ngày 24 tháng 4 năm 2022 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cần Thơ về việc Tuyển sinh năm học 2023 - 2024. Trường Cao đẳng Cần Thơ thông báo tuyển sinh cao đẳng chính quy các ngành đào tạo Nghề năm học 2023 - 2024 như sau: Xem chi tiết

Đăng ký hồ sơ trực tuyến: https://tuyensinh.cdct.edu.vn/tructuyen

Biểu mẫu phiếu đăng ký xét tuyển 2023