Bộ Y tế đưa ra khuyến cáo giúp cho người dân có hướng dẫn cụ thể khi có những biểu hiện (sốt, ho, đau họng, khó thở) trong tình hình dịch bệnh COVID-19 như hiện nay.

Giữa dịch COVID-19: Làm gì nếu có biểu hiện sốt, ho, đau họng, khó thở?