Đăng nhập

      Mô hình này được khởi động từ đầu tháng 3, đến 23/3/2020 Đoàn thanh niên cùng với các bạn tình nguyện viên, cán bộ giảng viên nhân viên của Trường tiến hành cắt may. Dự kiến khoảng một tuần sẽ may xong 10.000 chiếc khẩu trang vải.

      Sau khi may, cũng như khử khuẩn Đoàn trường sẽ phối hợp với Đoàn thanh niên Thành đoàn thành phố Cần Thơ và các Quận Huyện đoàn, các phường xã để thông tin và tổng hợp số lượng người để tặng khẩu trang.