Đăng nhập

     Ngày 30/01/2018, Đảng bộ Trường Cao đẳng Cần Thơ tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Đảng năm 2017, sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trường Cao đẳng Cần Thơ nhiệm kỳ 2015 - 2020. Đồng chí Đoàn Văn Dũng, Phó Bí thư Đảng ủy Khối cơ quan Dân Chính Đảng TP Cần Thơ; BCH Đảng bộ, Chi ủy các Chi bộ; lãnh đạo các đơn vị, đoàn thể, hội tham dự.

 
Quang cảnh hội nghị

     Đ/c Hồ Thanh Tâm, Đảng ủy viên, Phó Hiệu trưởng báo cáo tổng kết công tác Đảng năm 2017, sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trường Cao đẳng Cần Thơ nhiệm kỳ 2015 - 2020. Trong nhiệm kỳ, tình hình chính trị, tư tưởng trong cán bộ, học sinh, sinh viên, ổn định. Đảng bộ đã phát huy vai trò trong việc định hướng và hoạch định kế hoạch chiến lược, các chương trình, đề án của trường; thực hiện nhiều chỉ tiêu đã đạt và vượt cả chỉ tiêu của nhiệm kỳ; hệ thống văn bản phục vụ công tác lãnh đạo, quản lý được hoàn thiện; công tác quản lý, điều hành nhà trường thực hiện công khai, dân chủ, minh bạch, nhất là công tác kế hoạch - tài chính và tổ chức - cán bộ; đào tạo theo hệ thống tín chỉ đi vào ổn định; đánh giá kết quả học tập của người học được nền nếp, đảm bảo công bằng, khách quan. Những kết quả đạt được đã đem đến khí thế mới, tạo tiền đề vững chắc thắng lợi nhiệm vụ chính trị trong cả nhiệm kỳ 2015 - 2020 của Đảng bộ Trường Cao đẳng Cần Thơ.

 
Đ/c Hồ Thanh Tâm, Đảng ủy viên, Phó Hiệu trưởng báo cáo tổng kết công tác Đảng năm 2017,
sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trường Cao đẳng Cần Thơ nhiệm kỳ 2015-2020

    Đ/c Nguyễn Thị Ngọc Trâm, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng báo cáo kiểm điểm của BCH Đảng bộ Trường Cao đẳng Cần Thơ giữa nhiệm kỳ 2015 - 2020. Theo đó, Đảng bộ cùng với tập thể trường thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao đẳng, trung cấp cho thành phố, đảm bảo công tác tuyển sinh, nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế, công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ CBGV đáp ứng nhu cầu của trường; thường xuyên tuyên truyền, quán triệt các văn bản về quy chế dân chủ của Trung ương; thực hiện nghiêm các văn bản về phòng, chống tham nhũng thông qua các việc cụ thể như công khai tài chính vào Hội nghị công chức viên chức hàng năm; tổ chức triển khai và thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, với 100% CBGVNV tham gia. Ngoài ra, Đảng bộ luôn quan tâm công tác tổ chức cán bộ và phát triển đảng viên, từ đầu nhiệm kỳ đến nay đã kết nạp 65 đảng viên mới; công tác kiểm tra, giám sát, chỉ đạo đoàn thể, hội cũng được thực hiện tốt.

 
Đ/c Nguyễn Thị Ngọc Trâm, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng
báo cáo kiểm điểm của BCH Đảng bộ Trường Cao đẳng Cần Thơ giữa nhiệm kỳ 2015-2020

     Hội nghị đã nghe 02 bài tham luận về công tác phát triển đảng viên mới và việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

 
Đ/c Nguyễn Thị Thu Hà, UVTV Đảng ủy trình bày tham luận

 
Đ/c Hoàng Văn Canh, PBT Chi bộ Liên phòng 3 trình bày tham luận

     Đ/c Đoàn Văn Dũng, Phó Bí thư Đảng ủy Khối cơ quan Dân Chính Đảng TP Cần Thơ đồng tình với báo cáo, đồng thời mong rằng những kết quả đã đạt được trong nửa nhiệm kỳ qua phải được thiết thực phát huy, trong nửa nhiệm kỳ còn lại phải hoàn thành đơn vị trong sạch vững mạnh, tiêu biểu, đạt được các chỉ tiêu đã đề ra với sự quyết tâm cao của các đ/c đảng viên.

 
Đ/c Đoàn Văn Dũng, Phó Bí thư Đảng ủy Khối cơ quan Dân Chính Đảng TPCT
phát biểu chỉ đạo

    Phát biểu ý kiến với Hội nghị, đ/c Trần Thanh Liêm, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng hy vọng trong thời gian tới mỗi đảng viên sẽ cố gắng phấn đấu tu dưỡng và cống hiến xây dựng Đảng bộ trong nhiệm kỳ này đạt được những kết quả tốt, khắc phục những sai sót thời gian qua.

 
Đ/c Trần Thanh Liêm, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng phát biểu ý kiến

    Thay mặt Đảng bộ, đ/c Bí thư Đảng ủy trân trọng những ý kiến đóng góp của đ/c Đoàn Văn Dũng và xin hứa sẽ phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian tới.

 
Đ/c Đoàn Văn Dũng, Phó Bí thư Đảng ủy Khối cơ quan Dân Chính Đảng TPCT
trao thưởng cho đảng viên “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” 5 năm liền, giai đoạn 2013-2017