Đăng nhập

Về dự buổi họp mặt có các đại biểu tham dự:

            1. Đ/c Lê Việt Triều – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy – Chủ tịch Hội Cựu chiến binh khối cơ quan DCĐ Thành phố Cần Thơ.

            2. Đ/c Trần Văn Vụ - Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh khối cơ quan DCĐ.

            3. Đ/c Trần Thanh Liêm – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường.

            4. Đ/c Nguyễn Hoài Thu – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng trường.

            5. Đ/c Nguyễn Thị Ngọc Trâm – Phó Hiệu trưởng trường.

            6. Đ/c Trần Trung Đẩu – Chủ tịch công đoàn trường.

            7. Đ/c Trần Thanh Sang – Bí thư Đoàn trường TNCS Hồ Chí Minh.

Cùng các đồng chí HV Hội Cựu chiến binh trường Cao Đẳng Cần Thơ và các cựu quân nhân tham dự.