Đăng nhập

https://baocantho.com.vn/neu-cao-tinh-than-trach-nhiem-thuc-hien-tot-cong-tac-tham-muu-cho-thanh-uy-a122232.html 

Với phương châm xây dựng Trường Cao đẳng Cần Thơ (CĐCT) “Đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, ổn định phát triển bền vững”, Đại hội Đại biểu Đảng bộ Trường CĐCT nhiệm kỳ 2020-2025 đã xác định mục tiêu tiếp tục xây dựng Đảng bộ Trường trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên vừa hồng vừa chuyên, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo trường phát triển toàn diện, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, chuyên môn. Đồng thời xây dựng trường xứng tầm trường đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ phát triển kinh tế - xã hội thành phố và ĐBSCL.

 

Ban Chấp hành  Đảng bộ Trường CĐCT nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt tại Đại hội. ảnh: B.NG

Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Trường CĐCT thực hiện đạt hầu hết chỉ tiêu theo Nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2015-2020. Đảng bộ kết nạp 106 đảng viên mới, đạt 212% chỉ tiêu. Đảng bộ trường được công nhận đạt “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” 4 năm. 

Đại hội bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Trường CĐCT nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 8 đồng chí (khuyết 1) và bầu đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Trâm làm Phó Bí thư Đảng ủy.

Nhóm PV

TÌM KIẾM

LIÊN KẾT

  

Hệ thống Elearning Hệ thống quản lý đào tạo
Lịch sinh hoạt tuần Diễn đàn

Email nội bộ

Thông báo lớp chứng chỉ