Đăng nhập

Văn bản của trường CĐCT

Thực hiện Kế hoạch số 156/KH-UBND ngày 22 tháng 7 năm 2022 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về Kế hoạch "Thực hiện Chương trình Giáo dục nghề nghiệp và giải quyết việc làm giai đoạn 2021 - 2030" trên địa bàn thành phố Cần Thơ, trường Cao đẳng Cần Thơ xây dựng kế hoạch với nội dung như sau: <Xem chi tiết>

TÌM KIẾM

LIÊN KẾT

  

Hệ thống Elearning Hệ thống quản lý đào tạo
Lịch sinh hoạt tuần

Tuyển dụng - Việc Làm

Email nội bộ

Thông báo lớp chứng chỉ


Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên