Đăng nhập

     Thực hiện Kế hoạch số 03/KH-ĐUK ngày 25/9/2020 của Đảng bộ Khối Cơ quan Dân chính Đảng Cần Thơ. Ngày 10/10/2020, tại Giảng đường 2, Đảng ủy Trường Cao đẳng Cần Thơ tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai, thực hiện Nghị quyết số 59-NQ/TW ngày 05/8/2020 của Bộ Chính trị “Về xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”, Nghị quyết “Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Cơ quan Dân Chính Đảng lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025” và Nghị quyết “Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường Cao đẳng Cần Thơ lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025”.

     Tham dự Hội nghị có ông Nguyễn Văn Sẵn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Cơ quan Dân chính Đảng Cần Thơ; ông Nguyễn Trọng Sơn, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng trường Cao đẳng Cần Thơ cùng toàn thể Ban chấp hành Đảng bộ, Ban Giám hiệu, cán bộ, đảng viên và nhân viên Nhà trường.

     Ông Nguyễn Văn Sẵn triển khai, quán triệt Nghị quyết số 59-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối. Ông đánh giá cao sự chủ động, nghiêm túc của Đảng ủy, Ban Giám hiệu trường Cao đẳng Cần Thơ trong triển khai Nghị quyết số 59-NQ/TW, Nghị quyết 01-NQ/ĐUK và Nghị quyết 01-NQ/ĐUT, quyết liệt đưa các Nghị quyết quan trọng này đi vào cuộc sống. Đồng thời cho thấy trách nhiệm và khát khao, khát vọng của Nhà trường phát triển trong thời gian tới.


Ông Nguyễn Văn Sẵn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối báo cáo

     Ông Nguyễn Văn Sẵn nhấn mạnh về ý nghĩa và tầm quan trọng, nội dung căn bản, cốt lõi, quan điểm, mục tiêu, tầm nhìn, nhiệm vụ và giải pháp của Nghị quyết số 59-NQ/TW. Đồng thời khẳng định Nghị quyết số 59-NQ/TW vừa có tính kế thừa vừa có tính phát triển rất cao, là kết tinh những nỗ lực rất to lớn của Cần Thơ trong suốt chặng đường lịch sử vừa qua, đồng thời có ý nghĩa hết sức quan trọng, là mốc son để khẳng định vai trò quan trọng của Cần Thơ trong chặng đường xây dựng và phát triển Thành phố, đóng góp thiết thực vào công cuộc đổi mới, phát triển của đất nước trong thời gian tới.
     Triển khai Nghị quyết “Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Cơ quan Dân Chính Đảng lần thứ VIII”, ông Nguyễn Văn Sẵn tiếp tục nêu bật những kết quả đạt được, hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân, những điểm mới, mục tiêu, chỉ tiêu, khâu đột phá, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu của Nghị quyết số 01-NQ/ĐUK.


Ông Hồ Thanh Tâm, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng báo cáo

     Tiếp thu ý kiến chỉ đạo, ông Hồ Thanh Tâm, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng Trường thay mặt tập thể Đảng ủy, Ban Giám hiệu, cán bộ, đảng viên, giảng viên và nhân viên bày tỏ sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Đảng ủy Khối, nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo. Tiếp theo chương trình Hội nghị, ông Hồ Thanh Tâm triển khai, quán triệt Nghị quyết “Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường Cao đẳng Cần Thơ lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025”. Thông qua việc đánh giá kết quả đạt được, những hạn chế và nguyên nhân, bài học kinh nghiệm trong nhiệm kỳ 2015 – 2020. Nghị quyết Đảng bộ Trường Cao dẳng Cần Thơ nêu lên được mục tiêu, phương hướng, chỉ tiêu, nhiệm vụ, những giải pháp thực hiện trong nhiệm kỳ 2020 - 2025. Nhà trường tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; xây dựng Đảng bộ đoàn kết, “trong sạch vững mạnh”, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao. Nhà trường cam kết sẽ nghiên cứu, cụ thể hóa các Nghị quyết thành các chương trình hành động, thiết thực, hiệu quả góp phần thực hiện thắng lợi các Nghị quyết trên./.

TÌM KIẾM

LIÊN KẾT

  

Hệ thống Elearning Hệ thống quản lý đào tạo
Lịch sinh hoạt tuần Diễn đàn

Email nội bộ

Thông báo lớp chứng chỉ