Đăng nhập

     Chiều ngày 22/6/2017, tại Phòng họp 1, trường Cao đẳng Cần Thơ, tổ Công đoàn Sư phạm tổ chức Hội nghị Công đoàn nhiệm kỳ 2017-2022, đây là tổ Công đoàn được Trường chọn tổ chức Hội nghị điểm. Tham dự có đồng chí Trần Trung Đẩu, Chủ tịch Công đoàn trường; Tổ trưởng các Tổ Công đoàn và Công đoàn bộ phận, các công đoàn viên khoa Sư phạm.


Quang cảnh Hội nghị

     Hội nghị đã nghe báo cáo hoạt động Công đoàn nhiệm kỳ 2016-2017 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2017-2022 do đồng chí Võ Ngọc Hòa, Tổ phó tổ Công đoàn trình bày. Theo đó, về kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị tổ Công đoàn nhiệm kỳ 2016-2017, đoàn viên tổ Công đoàn giữ vững lập trường tư tưởng, chính trị, an tâm công tác. Thực hiện và chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của Trường và của Công đoàn cấp trên. Hưởng ứng và tham gia đầy đủ việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đoàn viên công đoàn tham gia đầy đủ các buổi học tập sinh hoạt chính trị, học tập Nghị quyết Trung ương, tham dự mittinh kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước. Tổ Công đoàn tiếp tục vận động Công đoàn viên hưởng ứng cuộc vận động: “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo; phát huy tinh thần dân chủ cơ sở, đoàn kết, tương thân tương ái; tổ Công đoàn giới thiệu 02 công đoàn viên kết nạp Đảng và 01 công đoàn viên giới thiệu vào Đảng chính thức. Bên cạnh đó, Công đoàn cũng đã thực hiện có hiệu quả các chương trình hành động: Vận động tổ chức các cán bộ, viên chức, người lao động thực hiện tốt các phong trào thi đua, các cuộc vận động nhằm thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ của Trường và của ngành giáo dục; Nâng cao đạo đức nghề nghiệp, khả năng chuyên môn đáp ứng yêu cầu đổi mới phương pháp giáo dục, nâng cao chất lượng đào tạo của Nhà trường; Chăm lo đời sống, đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, giảng viên, công nhân viên; Xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh.

     Về phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2017-2022, Công đoàn tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm như: Xây dựng tập thể cán bộ, giảng viên khoa đoàn kết, thống nhất trên cơ sở “Dân chủ - kỷ cương - tình thương - trách nhiệm”; Công đoàn phối hợp với lãnh đạo khoa nâng cao nhận thức về vai trò nhà giáo và cán bộ quản lý trong sự nghiệp giáo dục, tích cực xây dựng văn hóa ở trường học; vận động công đoàn viên đăng ký thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị ngày 15/5/2016 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thực hiện tốt chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; Chủ động phối hợp với chuyên môn trong vai trò tham mưu, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ chính sách liên quan đến cán bộ, viên chức, người lao động trong khoa; Tiếp tục thực hiện các phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động trong ngành; Đẩy mạnh công tác nữ công, tham gia phong trào thi đua: “Giỏi việc trường - đảm việc nhà”.


Đ/c Võ Ngọc Hòa, Phó Chủ tịch Công đoàn
báo cáo hoạt động Công đoàn nhiệm kỳ 2016-2017
và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2017-2022

     Hội nghị đã thảo luận lấy ý kiến để bổ sung vào văn kiện cũng như biểu quyết thông qua các chỉ tiêu.

     Phát biểu ý kiến chỉ đạo, đồng chí Trần Trung Đẩu, Chủ tịch Công đoàn trường đánh giá cao kết quả hoạt động của tổ công đoàn Sư phạm nhiệm kỳ 2017-2022. Đồng thời, đồng chí đề nghị trong nhiệm kỳ tới, Công đoàn cần chú ý: Thứ nhất, tổ Công đoàn cần đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng và nêu cao tinh thần đoàn kết cao để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Tổ công đoàn cần đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đặc biệt việc nêu gương học tập và làm theo Bác. Giới thiệu công đoàn viên ưu tú cho Đảng bồi dưỡng, giúp đỡ để đứng vào hàng ngũ của Đảng; thứ hai, tổ Công đoàn cần nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ công đoàn để công đoàn viên tham gia tích cực các phong trào thể dục thể thao, văn hóa văn nghệ do công đoàn cấp trên phát động; thứ ba, tổ Công đoàn cũng cần nêu cao tinh thần đoàn kết, có tâm huyết để bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp của công đoàn viên.


Đ/c Trần Trung Đẩu, Chủ tịch Công đoàn phát biểu chỉ đạo

     Hội nghị đã tiến hành bầu BCH Công đoàn nhiệm kỳ 2017-2022 với 3 đồng chí. Kết quả đồng chí Võ Ngọc Hòa được bầu giữ chức vụ Tổ trưởng Công đoàn, đồng chí Nguyễn Thị Nhật Thy được bầu giữ chức vụ Tổ phó Công đoàn và đồng chí  Võ Nữ Thu Hằng được bầu giữ chức vụ Ủy viên.


Hội nghị tiến hành bỏ phiếu bầu cử


Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới ra mắt trước Hội nghị