Đăng nhập

Văn bản của trường CĐCT

Để công tác văn thư lưu trữ ngày càng hiệu quả, đúng quy định; nay nhà trường thông báo đến các đơn vị trực thuộc tổ chức triển khai các văn bản về công tác văn thư, lưu trữ đến CBGVNV trường nghiên cứu thực hiện (Trường chuyển file đến hộp thư các đơn vị hoặc truy cập trên trang website của trường)

TÌM KIẾM

LIÊN KẾT

  

Hệ thống Elearning Hệ thống quản lý đào tạo
Lịch sinh hoạt tuần

Tuyển dụng - Việc Làm

Email nội bộ

Thông báo lớp chứng chỉ


Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên