Đăng nhập

BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TRƯỜNG CAO ĐẲNG CẦN THƠ

Nhiệm kỳ 2015 - 2020

-------- ooOoo -------   

 

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

CHÍNH QUYỀN

CHỨC VỤ

ĐẢNG

GHI CHÚ

1

Trần Thanh Liêm

Hiệu trưởng

Bí thư

 

2

Nguyễn Thị Ngọc Trâm

Phó Hiệu trưởng

Phó Bí thư

 

3

Nguyễn Thị Thu Hà

Trưởng Khoa Ngoại ngữ

Ủy viên thường vụ

 

4

Hồ Thanh Tâm

Phó Hiệu trưởng

Ủy viên

 

5

Hồ Quốc Dũng

Trưởng Khoa Sư phạm

Ủy viên

 

6

Trần Trung Đẩu

Trưởng Phòng KT-KĐCLĐT

Ủy viên

 

7

Lê Kế Hòe

Trưởng Khoa GDTC-QP

Ủy viên

 

8

Trương Thị Ngọc Liên

Hiệu trưởng Trường THTH

Ủy viên

 

9

Đỗ Thị Thanh Loan

Trưởng Phòng Tổ chức cán bộ

Ủy viên

 

10

Huỳnh Thị Phương Như

Trưởng Khoa GDCT-PL

Ủy viên

 

11

Lê Thanh Trúc

Phó Hiệu trưởng Trường MNTH

Ủy viên

Đã chuyển sinh hoạt Đảng

  

ỦY BAN KIỂM TRA ĐẢNG ỦY

Nhiệm kỳ 2015 - 2020

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ ĐẢNG

CHỨC VỤ UBKT

1

Nguyễn Thị Ngọc Trâm

Phó Bí thư

Chủ nhiệm

2

Hồ Quốc Dũng

Đảng ủy viên

Phó Chủ nhiệm

3

Đỗ Thị Thanh Loan

Đảng ủy viên

Ủy viên

 

BAN TỔ CHỨC ĐẢNG ỦY

Nhiệm kỳ 2015 - 2020

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ ĐẢNG

CHỨC VỤ BTC

1

Trần Thanh Liêm

Bí thư

Trưởng ban

2

Hồ Thanh Tâm

Đảng ủy viên

Ủy viên

3

Đỗ Thị Thanh Loan

Đảng ủy viên

Ủy viên

 

DANH SÁCH CẤP ỦY CÁC CHI BỘ

Nhiệm kỳ 2015 - 2017

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ ĐẢNG

CHI BỘ

1

Đỗ Thị Thanh Loan

Bí thư

Liên phòng 1

2

Vưu Quốc Quang

Bí thư

Liên phòng 2

3

Hồ Thanh Tâm

Bí thư

Liên phòng 3

4

Huỳnh Thị Phương Như

Bí thư

Chính trị - Pháp luật

5

Trần Ngọc Chánh

Bí thư

Đào tạo

6

Nguyễn Thị Trường Giang

Bí thư

Khoa học Xã hội - Nhân văn

7

Nguyễn Thị Hồng Hạnh

Bí thư

Kinh tế

8

Nguyễn Việt Huỳnh Mai

Bí thư

Kỹ thuật

9

Nguyễn Thị Thu Hà

Bí thư

Ngoại ngữ

10

Hồ Quốc Dũng

Bí thư

Sư phạm

11

Lê Kế Hòe

Bí thư

Thể chất - Quốc phòng

12

Nguyễn Thị Thùy Trang

Bí thư

Mầm non

13

Trương Thị Ngọc Liên

Bí thư

Tiểu học