Đăng nhập

1-    SƠ LƯỢC TÌNH HÌNH

-         Hội CCB trường CĐCT được thành lập ngày 20 tháng 11 năm 1999, với tên gọi là Hội CCB của trường CĐSP CT thuộc tỉnh Cần Thơ.

-         Hội CCB của trường do Đảng ủy nhà trường trực tiếp lãnh đạo, ban đầu hội CCB của trường là phân hội cơ sở của Hội CCB thành phố Cần Thơ  thuộc tỉnh Cần Thơ cũ. Nay tổ chức hội trực thuộc Hội CCB khối Dân chánh Đảng của Thành phố Cần Thơ.

-         Lúc đầu thành lập Hội có 13 hội viên sau có 02 HV chuyển công tác về trường nâng tổng số 15 HV. Từ đó đến nay đã có nhiều biến động về quân số, hiện tại hội chỉ còn 10 HV, do có đồng chí chuyển công tác, có HV về hưu và 02 HV đã chết.

-         Hội viên CCB của trường công tác ở nhiều bộ phận trong trường, có 04 HV là giảng viên, 02 hội viên làm công tác ở phòng ban, 02 HV ở tổ bảo vệ và 02 HV ở kí túc xá. Trình độ chuyên môn có 01 tiến sĩ, 01 thạc sĩ và 04 cử nhân (01 HV đang học thạc sĩ).

-         Hiện nay theo điều lệ mới của Hội Cựu chiến binh thì trường còn nguồn từ 2 – 3 đồng chí có thể gia nhập tổ chức hội.

2-    TIÊU CHÍ HOẠT ĐỘNG

-         Là những cán bộ, chiến sĩ đã chiến đấu và công tác trong Quân đội nhân dân nay trở về trường tiếp tục phát huy truyền thống, bản chất của “Bộ đội Cụ Hồ” trong sự nghiệp xây dựng và phát triển của trường.

-         Gương mẩu và vận động mọi người chấp hành chủ trương đường lối, chính sách pháp luật của nhà trường, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

-         Đoàn kết, tương thân, tương ái giúp đỡ nhau công tác và trong cuộc sống

-         Tăng cường tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng cho HSSV.

-         Tích cực tham gia các hoạt động phong trào do nhà trường tổ chức và phong trào phòng chống tiêu cực, phòng chống tệ nạn xã hội.