Đăng nhập

      Ngày 05/5/2021, Trường Cao đẳng Cần Thơ đã tổ chức Lễ công bố quyết định bổ nhiệm viên chức lãnh đạo phòng, khoa. Đến dự có thầy Nguyễn Trọng Sơn, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng.

     Tại buổi lễ thầy Hồ Quốc Dũng, Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính đã triển khai các Quyết định của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cần Thơ bổ nhiệm lãnh đạo quản lý phòng, khoa nhiệm kỳ 05 năm, thời gian tính từ ngày 04/5/2021. Theo đó, bổ nhiệm cô Nguyễn Việt Huỳnh Mai, Phó Trưởng khoa phụ trách khoa Kỹ thuật Công nghệ - Môi trường giữ chức vụ Trưởng khoa Kỹ thuật Công nghệ - Môi trường; cô Trần Lan Chi, Trưởng bộ môn Môi trường khoa Kỹ thuật Công nghệ - Môi trường giữ chức vụ Phó Trưởng khoa Kỹ thuật Công nghệ - Môi trường; cô Lâm Thanh Ngọc, Trưởng bộ môn Tin học khoa Kỹ thuật Công nghệ - Môi trường giữ chức vụ Phó Trưởng khoa Kỹ thuật Công nghệ - Môi trường; cô Lê Thùy Dương, Chuyên viên phòng Công tác Học sinh - sinh viên giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Công tác Học sinh - sinh viên; cô Trương Thị Ánh Loan, Chuyên viên phòng Đảm bảo chất lượng - Thanh tra giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Đảm bảo chất lượng - Thanh tra; cô Lê Thủy Tiên, Giảng viên kiêm giảng phòng Tổ chức - Hành chính giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính; thầy Phạm Văn Toàn, Giảng viên khoa Ngoại ngữ giữ chức vụ Phó Trưởng Khoa
 Ngoại ngữ.

 

Thầy Nguyễn Trọng Sơn, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng trao Quyết định

TÌM KIẾM

LIÊN KẾT

  

Hệ thống Elearning Hệ thống quản lý đào tạo
Lịch sinh hoạt tuần

Tuyển dụng - Việc Làm

Email nội bộ

Thông báo lớp chứng chỉ