Đăng nhập

 

Để đảm bảo quyền lợi thanh toán thương tật, ốm đau, thai sản cho CB-GV-NV nhà trường;
Căn cứ Công văn số 737/2020/BVCT/QLĐL ngày 03/8/2020 về việc chào phí bảo hiểm của công ty Bảo hiểm Bảo Việt Cần Thơ,
Trường Cao đẳng cần Thơ thông báo đến toàn thể CB-GV-NV việc đăng ký mua Bảo hiểm kết hợp con người như sau: Xem chi tiết

TÌM KIẾM

LIÊN KẾT

  

Hệ thống Elearning Hệ thống quản lý đào tạo
Lịch sinh hoạt tuần

Tuyển dụng - Việc Làm

Email nội bộ

Thông báo lớp chứng chỉ


Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên