Đăng nhập

      Hội Khuyến học Trường Cao đẳng Cần Thơ tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Khuyến học năm 2019, tại Phòng họp 1, vào ngày 16/01/2020. Đến dự có ông Lê Văn Ánh, Phó Chủ tịch thường trực Hội Khuyến học thành phố Cần Thơ; Ban Giám hiệu, lãnh đạo các đơn vị, Công đoàn bộ phận và cá nhân được khen thưởng.

     Mở đầu hội nghị, Cô Lê Thị Phương Thảo, Phó Chủ tịch Hội Khuyến học trường báo cáo công tác khuyến học năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020. Trong năm qua, Hội tiếp tục củng cố và phát triển hội viên mới với số lượng hội viên cán bộ, giảng viên, nhân viên là 277 và hội viên học sinh, sinh viên là 4.634. Về xây dựng quỹ khuyến học, từ quý IV/2018 đến quý III/2019 Hội đã xây dựng quỹ với tổng số tiền 152.097.000đ, nguồn từ cán bộ, giảng viên, nhân viên, học sinh, sinh viên và các nhà tài trợ. Về sử dụng quỹ khuyến học, Hội đã chi tổng số tiền 203.200.000đ để trao học bổng cho học sinh, sinh viên nghèo, vượt khó 204 suất; khen thưởng học sinh, sinh viên giỏi toàn khóa 80 suất; học sinh, sinh viên khó khăn trong dịp Tết là 30 suất; hỗ trợ giảng viên tham gia Hội thi tin học trẻ cấp thành phố 02 suất; giảng viên đạt giải trong Hội thi Thiết bị đào tạo tự làm cấp thành phố 06 suất. Hội cũng đã chi khen thưởng cán bộ, giảng viên, nhân viên thi đậu đầu vào Thạc sĩ, Nghiên cứu sinh 02 suất; cán bộ, giảng viên, nhân viên có bằng Thạc sĩ, Tiến sĩ 04 suất; khen thưởng “Gia đình học tập cấp cơ sở” 04 suất; hỗ trợ cán bộ, giảng viên, nhân viên gặp khó khăn khi đi học 01 suất; “Đơn vị học tập cấp cơ sở” 01 suất. Về phương hướng hoạt động khuyến học năm 2020, Hội tiếp tục phát triển hội viên mới với chỉ tiêu 95-100% hội viên là cán bộ, giảng viên, nhân viên và 90%-100% hội viên là học sinh, sinh viên. Hội tích cực hoạt động hỗ trợ việc dạy và học trong Nhà trường góp phần đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp, hỗ trợ học sinh, sinh viên nghèo vượt khó, động viên khen thưởng học sinh, sinh viên giỏi (kể cả con em cán bộ, giảng viên, nhân viên), cán bộ, giảng viên, nhân viên tiêu biểu. Hội vận động hội viên tích cực đăng ký các danh hiệu thi đua: Hội viên tiên tiến, Hội viên xuất sắc, Cán bộ tiên tiến, Cán bộ xuất sắc, Gia đình học tập; xây dựng quỹ khuyến học 100.000.000đ/năm.

     Phương hướng hoạt động trong năm 2020, Hội Khuyến học trường tiếp tục quán triệt và thực hiện các văn bản của cấp trên, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập và phát huy những thành tích đã đạt được trong năm 2019.

 
Cô Lê Thị Phương Thảo, Phó Chủ tịch Hội Khuyến học báo cáo tổng kết công tác khuyến học năm 2019 

     Phát biểu chỉ đạo hội nghị, ông Lê Văn Ánh, Phó Chủ tịch thường trực Hội Khuyến học thành phố Cần Thơ đánh giá cao những kết quả của Hội Khuyến học trường đạt được năm 2019, làm tốt công tác khuyến học đối với HSSV và công tác khuyến tài đối với CB-GV-NV, có những sáng tạo trong xây dựng quỹ, vận động từ các nhà tài trợ bên ngoài. Thời gian tới, ông mong Hội tiếp tục phát triển hội viên mới, duy trì sinh hoạt, đẩy mạnh tuyên truyền cho các Hội viên về khuyến học khuyến tài, đặc biệt là với CB-GV-NV. Hội khuyến khích hội viên đăng ký học tập nhằm nâng cao trình độ, mở rộng kiến thức trên nhiều lĩnh vực; quan tâm HSSV, CB-GV-NV có hoàn cảnh khó khăn.

 
Ông Lê Văn Ánh, Phó Chủ tịch thường trực Hội Khuyến học thành phố Cần Thơ
phát biểu trong hội nghị
 

     Dịp này, Hội nghị đã trao  Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp khuyến học” của Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam cho cô Lê Thị Phương Thảo, Phó Chủ tịch Hội khuyến học trường; trao Cờ của Hội Khuyến học thành phố Cần Thơ cho tập thể Trường Cao đẳng Cần Thơ; trao Giấy khen của Hội khuyến học thành phố Cần Thơ cho 01 tập thể và 02 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác khuyến học, khuyến tài của thành phố Cần Thơ năm 2019, Giấy khen của Hội Khuyến học Trường Cao đẳng Cần Thơ cho 05 cán bộ và 43 hội viên khuyến học xuất sắc cấp cơ sở.

 
Ông Lê Văn Ánh, Phó Chủ tịch thường trực Hội Khuyến học thành phố Cần Thơ
trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp khuyến học” cho cá nhân
 


Ông Lê Văn Ánh, Phó Chủ tịch thường trực Hội Khuyến học thành phố Cần Thơ
trao Cờ của Hội khuyến học thành phố Cần Thơ cho Hội Khuyến học trường
  

 
Ông Lê Văn Ánh, Phó Chủ tịch thường trực Hội Khuyến học thành phố Cần Thơ
trao Giấy khen của Hội khuyến học thành phố Cần Thơ cho tập thể
 

 
Cô Nguyễn Thị Ngọc Trâm, Phó Hiệu trưởng phụ trách, Chủ tịch Hội Khuyến học
trao Giấy khen của HKH Trường Cao đẳng Cần Thơ cho các cá nhân
đạt danh hiệu cán bộ khuyến học xuất sắc cấp cơ sở
 

 
Thầy Nguyễn Thanh Hoàng, Phó Hiệu trưởng trao Giấy khen của HKH
Trường Cao đẳng Cần Thơ cho các cá nhân đạt danh hiệu
Hội viên khuyến học xuất sắc cấp cơ sở
 

TÌM KIẾM

LIÊN KẾT

  

Hệ thống Elearning Hệ thống quản lý đào tạo
Lịch sinh hoạt tuần Diễn đàn

Email nội bộ

Thông báo lớp chứng chỉ