Đăng nhập

     Ngày 19/6/2024, Hội đồng khoa học trường đã tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học (NCKH) cấp trường, năm học 2023 - 2024 của bộ môn Luật và bộ môn Giáo dục Thể chất thuộc khoa Chính trị Pháp luật - Thể chất (CTPL-TC). Trong đó, có 04 đề tài của bộ môn Luật; 01 đề tài của bộ môn Giáo dục Thể chất.

     Trước đó, ngày 11/6/2024, Hội đồng khoa học trường cũng đã tổ chức nghiệm thu đề tài NCKH cấp trường, năm học 2023 - 2024 của bộ môn Giáo dục Chính trị thuộc khoa CTPL-TC, với 07 đề tài.

     Kết quả có 12 đề tài của khoa CTPL-TC được Hội đồng khoa học trường nghiệm thu đạt kết quả cao. Trong đó, có 11 đề tài được xếp loại xuất sắc và 01 đề tài xếp loại tốt.

     Được biết, hoạt động NCKH là một nhiệm vụ quan trọng trong hoạt động của Trường Cao đẳng Cần Thơ. Thời gian qua, công tác NCKH của đội ngũ giảng viên và cán bộ đã góp phần hiệu quả, nâng cao thành tích chung của nhà trường.

Hội đồng nghiệm thu đề tài NCKH của bộ môn Giáo dục Chính trị

khoa CTPL-TC

Hội đồng nghiệm thu đề tài NCKH của ThS. Đặng Kim Thuý

giảng viên bộ môn Luật, khoa CTPL-TC

ThS. Trịnh Trung Trứ, giảng viên bộ môn Giáo dục Chính trị

khoa CTPL-TC báo cáo

Tin và ảnh: Huỳnh Thị Phương Như

TÌM KIẾM

LIÊN KẾT

  

Hệ thống Elearning Hệ thống quản lý đào tạo
Lịch sinh hoạt tuần

Tuyển dụng - Việc Làm

Email nội bộ

Thông báo lớp chứng chỉ


Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên

Chương trình tư vấn tuyển sinh trực truyến 2022