Đăng nhập

Văn bản của trường CĐCT

Kế hoạch triển khai thực hiện Dự án "Phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật cho sinh viên đến năm 2025, định hướng đến năm 2030" của Trường Cao đẳng Cần Thơ: <Xem chi tiết>

Thực hiện Kế hoạch số 156/KH-UBND ngày 22 tháng 7 năm 2022 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về Kế hoạch "Thực hiện Chương trình Giáo dục nghề nghiệp và giải quyết việc làm giai đoạn 2021 - 2030" trên địa bàn thành phố Cần Thơ, trường Cao đẳng Cần Thơ xây dựng kế hoạch với nội dung như sau: <Xem chi tiết>

TÌM KIẾM

LIÊN KẾT

  

Hệ thống Elearning Hệ thống quản lý đào tạo
Lịch sinh hoạt tuần

Tuyển dụng - Việc Làm

Email nội bộ

Thông báo lớp chứng chỉ


Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên