Đăng nhập

     Ngày 29/4/2022, Trường Cao đẳng Cần Thơ tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt nội dung chuyên đề năm 2022: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về nâng cao tinh thần trách nhiệm, năng động, sáng tạo, phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2022”. Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Sẵn, Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng uỷ Khối Cơ quan Dân Chính Đảng Thành phố Cần Thơ, đồng chí Nguyễn Trọng Sơn, Bí thư Đảng uỷ, Hiệu trưởng nhà trường cùng toàn thể đảng viên, viên chức của trường.

Quang cảnh Hội nghị

     Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Sẵn triển khai nội dung chuyên năm 2022 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”;  chủ đề của Thành ủy Cần Thơ năm 2022 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về nâng cao tinh thần trách nhiệm, năng động, sáng tạo, phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2022”. Nội dung báo cáo về chủ đề năm 2022 nhấn mạnh sự cần thiết phải học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về nâng cao tinh thần trách nhiệm trong giai đoạn hiện nay. Đồng thời, đồng chí Nguyễn Văn Sẵn thông qua Nghị quyết số 59-NQ/TW ngày 05/8/2020 của Bộ Chính trị khóa XIII về xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 45/2022/QH15 của Quốc Hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Cần Thơ; Nghị quyết số 98/NQ-CP của Chính phủ: Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 59-NQ/TW ngày 05/8/2020 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”; Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm.

Đ/c Nguyễn Văn Sẵn, UV BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy

Khối cơ quan Dân chính Đảng TP Cần Thơ báo cáo

     Đồng chí Nguyễn Văn Sẵn nhấn mạnh mỗi đảng viên, viên chức nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt và người đứng đầu cấp ủy phải phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu trong thực hành trách nhiệm nêu gương theo phương châm “Trên trước, dưới sau; trong trước, ngoài sau”, “Đảng viên đi trước, làng nước theo sau”. Đưa việc học tập làm theo Bác trở thành công việc tự giác, thường xuyên của cấp ủy chi bộ trực thuộc Đảng bộ Trường và các đoàn thể, đảng viên, viên chức trong toàn trường. Đẩy mạnh công các tuyên truyền, phát hiện, biểu dương những gương điển hình tiêu biểu cho đảng viên, viên chức trong Đảng bộ Trường về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đại biểu chụp ảnh lưu niệm

TÌM KIẾM

LIÊN KẾT

  

Hệ thống Elearning Hệ thống quản lý đào tạo
Lịch sinh hoạt tuần

Tuyển dụng - Việc Làm

Email nội bộ

Thông báo lớp chứng chỉ


Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên

Chương trình tư vấn tuyển sinh trực truyến 2022

Thông điệp 5T