Đăng nhập

Thông báo

Thư mời về việc cung cấp chào giá thực hiện hạng mục thi công cải tạo, sửa chữa nhà học A4, A5 và Giảng đường 1 - Trường Cao đẳng Cần Thơ
Mời đơn vị tham gia tư vấn: Lập hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu và Thẩm định hồ sơ mời thầu, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Cung cấp dịch vụ vệ sinh, dịch vụ bảo vệ
Mời đơn vị tham gia tư vấn: Thẩm định hồ sơ mời thầu, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Cung cấp dịch vụ vệ sinh
Mời đơn vị tham gia tư vấn: Thẩm định hồ sơ mời thầu, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Cung cấp dịch vụ bảo vệ
Mời đơn vị tham gia tư vấn: Lập hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu cho gói thầu Cung cấp dịch vụ vệ sinh
Mời đơn vị tham gia tư vấn: Lập hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu cho gói thầu Cung cấp dịch vụ bảo vệ
Công văn triển khai Thư kêu gọi hưởng ứng "Chiến dịch tuyên truyền, đấu tranh phòng, chống hoạt động tội phạm trên không gian mạng"
Thư mời về việc đơn vị tham gia tư vấn: Thẩm định hồ sơ mời thầu, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu Cung cấp dịch vụ bảo vệ
Thư mời đơn vị tham gia tư vấn: Lập hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu cho gói thầu Cung cấp dịch vụ bảo vệ
Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 01/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường triển khai công tác văn hóa học đường tại Trường Cao đẳng Cần Thơ

TÌM KIẾM

LIÊN KẾT

  

Hệ thống Elearning Hệ thống quản lý đào tạo
Lịch sinh hoạt tuần

Tuyển dụng - Việc Làm

Email nội bộ

Thông báo lớp chứng chỉ


Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên