Đăng nhập

Trường Cao đẳng Cần Thơ thực hiện Nghị quyết số 165/NQ-CP ngày 20/12/2022 của Chính phủ về mức thu học phí năm học 2022 - 2023 được thu bằng với mức học phí năm học 2021 - 2022 và thông báo đến sinh viên các lớp cao đẳng khóa 45, khóa 46 và khóa 47 như sau: <Xem chi tiết>

TÌM KIẾM

LIÊN KẾT

  

Hệ thống Elearning Hệ thống quản lý đào tạo
Lịch sinh hoạt tuần

Tuyển dụng - Việc Làm

Email nội bộ

Thông báo lớp chứng chỉ


Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên