Đăng nhập

Thực hiện Văn bản số 742/UBND-KGVX ngày 02/02/2022 của Ủy Ban nhân dân TP.Cần Thơ về việc tổ chức triển khai Chương trình Giáo dục nghề nghiệp và giải quyết việc làm giai đoạn 2021-2030, Trường Cao đẳng Cần Thơ xây dựng kế hoạch như sau: <Xem chi tiết>

TÌM KIẾM

LIÊN KẾT

  

Hệ thống Elearning Hệ thống quản lý đào tạo
Lịch sinh hoạt tuần

Tuyển dụng - Việc Làm

Email nội bộ

Thông báo lớp chứng chỉ


Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên