Đăng nhập

Văn bản của trường CĐCT

Thực hiện Văn bản số 742/UBND-KGVX ngày 02/02/2022 của Ủy Ban nhân dân TP.Cần Thơ về việc tổ chức triển khai Chương trình Giáo dục nghề nghiệp và giải quyết việc làm giai đoạn 2021-2030, Trường Cao đẳng Cần Thơ xây dựng kế hoạch như sau: <Xem chi tiết>

Thực hiện Kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 07/7/2021 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở năm 2021, Trường Cao đẳng Cần Thơ xây dựng Kế hoạch kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2021 tại đơn vị, với nội dung như sau: <Xem chi tiết>

TÌM KIẾM

LIÊN KẾT

  

Hệ thống Elearning Hệ thống quản lý đào tạo
Lịch sinh hoạt tuần

Tuyển dụng - Việc Làm

Email nội bộ

Thông báo lớp chứng chỉ


Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên