Đăng nhập

      Căn cứ Chỉ thị 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu Toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Kế hoạch số 73-KH/ĐUK ngày 05/8/2019 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Cơ quan Dân Chính Đảng về tổ chức Đại hội Chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2022.

     Được sự đồng ý của Đảng ủy Trường Cao đẳng Cần Thơ, sáng ngày 17/10/2019 tại Phòng họp 2 trường Cao đẳng Cần Thơ, chi bộ Văn phòng tổ chức Đại hội Đảng viên nhiệm kỳ 2020 - 2022. Đến tham dự có đồng chí Võ Tuyền Giang, Ủy viên BTV, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Khối Cơ quan Dân Chính Đảng Cần Thơ; đồng chí Trần Thanh Liêm, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng; đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Trâm, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Trường, Phó Hiệu trưởng; các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng ủy Trường, các đồng chí đại diện Chi ủy trực thuộc Đảng ủy Trường và 22 đồng chí đảng viên chi bộ Văn phòng.

 
Quang cảnh trong Đại hội 

     Mở đầu Đại hội, đồng chí Hồ Thanh Tâm, Bí thư Chi bộ, Phó Hiệu trưởng đã tuyên bố khai mạc Đại hội. Chi bộ Văn phòng vinh dự được Đảng ủy Trường Cao đẳng Cần Thơ chọn làm Đại hội điểm. Đây là niềm phấn khởi, tự hào, sự nỗ lực quyết tâm cao của tất cả Đảng viên Chi bộ cho công tác chuẩn bị Đại hội khai mạc hôm nay.

     Nhiệm kỳ 2017 - 2020, là thời điểm có nhiều thuận lợi, song cũng có không ít khó khăn, nhưng với tinh thần đoàn kết, quyết tâm, đảng viên Chi bộ đã nỗ lực phấn đấu thực hiện hoàn thành nhiệm vụ của cấp ủy cấp trên giao và các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết của Đại hội Chi bộ đề ra. Căn cứ vào Điều 24, chương V điều lệ Đảng, nhiệm kỳ Chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở 5 năm 2 lần, đến nay đã mãn nhiệm, cần phải tiến hành Đại hội để đánh giá quá trình lãnh đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ qua, trên cơ sở đó xác định mục tiêu phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp của nhiệm kỳ 2020 - 2022; bầu ra Chi ủy, Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ mới và Đai biểu dự Đại hội cấp trên nhiệm kỳ 2020 - 2025. Trong quá trình chuẩn bị Đại hội, Chi bộ đã nhận được nhiều ý kiến đóng góp quý báu và trách nhiệm cao của toàn thể Đảng viên trong Chi bộ, sự chỉ đạo sát sao của Đảng ủy Trường về tình hình thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ qua, đồng thời định hướng những nhiệm vụ chủ yếu cho nhiệm kỳ tới. Đại hội chúng ta tin rằng sẽ tiếp tục nhận được các ý kiến đóng góp của các đồng chí. Trước hết, là Đảng viên của Chi bộ, cần thể hiện đầy đủ trách nhiệm của mình, tích cực tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến một cách chân thành, thiết thực, cụ thể với những biện pháp khả thi vào các nội dung văn kiện của Đại hội. Để làm tốt nhiệm vụ trên, mỗi Đảng viên cần nêu cao tính đảng, tập trung làm việc với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, khoa học, trách nhiệm cao, để góp phần thành công của Đại hội Chi bộ Văn phòng nhiệm kỳ 2020 - 2022.

 
Đ/c Hồ Thanh Tâm, Bí thư Chi bộ Văn phòng, Phó Hiệu trưởng phát biểu khai mạc Đại hội

     Đồng chí Lê Văn Sơn, Chi Ủy viên báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ 2017 - 2020. Công tác xây dựng Đảng được Chi bộ quan tâm, nhất là công tác giáo dục chính trị, tư tưởng đến từng đảng viên trong Chi bộ, từ đó tạo được chuyển biến tích cực trong nhận thức của cán bộ đảng viên. Công tác tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên đi vào nề nếp và ổn định. Tất cả nhiệm vụ và Nghị quyết nhiệm kỳ 2017 - 2020 đề ra, Chi bộ đều đạt và vượt chỉ tiêu. Trên cơ sở đó, tập thể Chi bộ còn phát huy, đổi mới, sáng tạo để phù hợp với tình hình mới, đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Chi ủy duy trì họp lệ hàng tháng đúng thời gian quy định, tổ chức triển khai các Nghị quyết, Chỉ thị, tài liệu và các văn bản chỉ đạo của Đảng ủy và tài liệu sinh hoạt Chi bộ của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Cơ quan Dân Chính Đảng thành phố đến Đảng viên kịp thời. Chi bộ mạnh dạn đổi mới nội dung, hình thức các buổi sinh hoạt Chi bộ tạo không khí và tinh thần trách nhiệm đối với mỗi đảng viên, từng bước nâng cao chất lượng buổi sinh hoạt. Các đợt phát động phong trào thi đua đều tạo không khí phấn khởi trong cán bộ đảng viên nhất là phong trào thi đua “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Chi bộ đã thực hiện hoàn thành và vượt các chỉ tiêu Nghị quyết nhiệm kỳ 2017 - 2020 đã đề ra, góp phần hoàn thành Nghị quyết nhiệm vụ năm 2015 - 2020 của Đảng bộ Trường.

         

 
Đ/c Lê Văn Sơn, Chi Ủy viên Chi bộ Văn phòng báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ 2017 - 2020

      Thay mặt Đảng ủy, đồng chí Trần Thanh Liêm, Hiệu trưởng, Bí thư Đảng ủy đánh giá cao bản dự thảo báo cáo của Chi bộ cho thấy rằng Đại hội đã đánh giá đúng với tình hình thực tế những mặt đã đạt được, nêu lên những mặt tồn tại, hạn chế và rút ra được bài học kinh nghiệm trong nhiệm kỳ qua, đồng thời Chi bộ cũng đã khẳng định rõ mục tiêu, phương hướng cho nhiệm kỳ 2020 - 2022. Để tiếp tục giữ vững và phát huy những thành tích đã đạt được, thông qua các bài học kinh nghiệm, các đồng chí trong Chi bộ phải thực hiện những việc sau: thứ nhất, các đồng chí trong Chi bộ phải khẩn trương hoàn thiện quy chế làm việc của cấp Ủy, của Chi bộ để đưa Chi bộ ổn định và hoạt động có hiệu quả; thứ hai, tiếp tục tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, Đảng viên, quần chúng thuộc Chi bộ quản lý, thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Đảng về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, đặc biệt chú trọng việc giáo dục chính trị, lập trường tư tưởng và rèn luyện phẩm chất đạo đức của học sinh, sinh viên thuộc Chi bộ quản lý; thứ ba, thường xuyên chú trọng việc nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ phù hợp theo hướng dẫn cấp trên, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, thực hiện tự phê bình và phê bình, nêu gương chất vấn và trả lời chất vấn, phát huy dân chủ, công khai minh bạch trong sinh hoạt Chi bộ làm cơ sở xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh; thứ tư, Chi ủy cần lưu ý tích cực quan tâm bồi dưỡng ngay từ đầu phát triển Đảng cho quần chúng ưu tú là sinh viên vì thời gian đào tạo ngắn; thứ năm, tập trung lãnh đạo công tác chuyên môn, đoàn thể theo định hướng tích cực, chuyển đổi theo mô hình đào tạo chất lượng hiệu quả, tiên tiến theo sự lãnh đạo của Đảng ủy Trường, tăng cường sự đoàn kết chặt chẽ với doanh nghiệp, nhà tuyển dụng trong phát triển chương trình đào tạo, giới thiệu việc làm, thực hành nghề nghiệp đồng thời lãnh đạo công tác tạo điều kiện cho các đoàn thể, hội làm việc có hiệu quả; thứ sáu, tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên việc thực hiện Nghị quyết, Quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; thứ bảy, tập thể Chi ủy Chi bộ phải luôn chú trọng giữ gìn và phát huy tốt sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, phát huy cao sức mạnh và trí tuệ tập thể trong mọi công tác, trong hoạt động của Chi bộ, đơn vị nhằm gặt hái những thành tích cao hơn trong thời gian tới. 

 
Đ/c Trần Thanh Liêm, Hiệu trưởng, Bí thư Đảng ủy phát biểu chỉ đạo trong Đại hội

     

     Đồng chí Hồ Thanh Tâm thay mặt Đoàn chủ tịch Đại hội tiếp thu ý kiến đóng góp của các đồng chí đảng viên trong Chi bộ và ý kiến chỉ đạo từ đồng chí Bí thư Đảng ủy, tất cả những ý kiến trên được hoàn thiện bổ sung vào Nghị quyết của Đại hội.

      Đại hội tiến hành bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2020 - 2022 với 3 đồng chí. Kết quả đồng chí Hồ Thanh Tâm được bầu giữ chức vụ Bí thư, đồng chí Lê Trọng Phong được bầu giữ chức vụ Phó Bí thư và đồng chí Lê Văn Sơn được bầu giữ chức vụ Chi Ủy viên.

 
Đảng viên Chi bộ biểu quyết trong Đại hội

 
Đoàn Chủ tịch tiến hành bỏ phiếu bầu cử trong Đại hội

 
Đảng viên Chi bộ tiến hành bỏ phiếu bầu cử trong Đại hội

 
Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới ra mắt trong Đại hội

     Đại hội tiến hành bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Trường Cao đẳng Cần Thơ nhiệm kỳ 2020 - 2025 với 09 đồng chí là đại biểu chính thức và 01 đồng chí đại biểu dự khuyết. 

 
Đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Trường Cao đẳng Cần Thơ nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra mắt trong Đại hội

     Đại hội diễn ra thành công tốt đẹp, trong niềm tin tưởng sâu sắc và phấn khởi của toàn thể Đại hội, đồng chí Hồ Thanh Tâm thay mặt Đoàn chủ tịch Đại hội phát biểu bế mạc Đại hội. Đại hội tin tưởng rằng tập thể chi bộ Văn phòng đoàn kết, thống nhất, năng động, sáng tạo thực hiện thắng lợi mục tiêu, phương hướng và Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2022. Sự thành công của Đại hội chi bộ Văn phòng góp phần tổ chức thành công Đại hội các Chi bộ trực thuộc trường và tiến tới thành công Đại hội Đảng bộ Trường Cao đẳng Cần Thơ nhiệm kỳ 2020 - 2025.

 

TÌM KIẾM

LIÊN KẾT

  

Hệ thống Elearning Hệ thống quản lý đào tạo
Lịch sinh hoạt tuần Diễn đàn

Email nội bộ

Thông báo lớp chứng chỉ