Đăng nhập

     Căn cứ Chỉ thị 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu Toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Kế hoạch số 73-KH/ĐUK ngày 05/8/2019 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Cơ quan Dân Chính Đảng về tổ chức Đại hội Chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2022.

     Được sự đồng ý của Đảng ủy Trường Cao đẳng Cần Thơ, sáng ngày 31/10/2019 tại Phòng họp 2 trường Cao đẳng Cần Thơ, chi bộ Kinh tế tiến hành Đại hội Đảng viên nhiệm kỳ 2020 - 2022. Đến tham dự có đồng chí Hồ Thanh Tâm, UVTV Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng và 13 đồng chí đảng viên chi bộ Kinh tế.

 
Quang cảnh trong Đại hội

     Đồng chí Huỳnh Thị Bảo Trâm, Phó Bí thư chi bộ báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ 2017 - 2020. Công tác xây dựng Đảng được Chi bộ quan tâm, nhất là công tác giáo dục chính trị, tư tưởng đến từng đảng viên trong Chi bộ. Chi ủy duy trì họp lệ hàng tháng đúng thời gian quy định, tổ chức triển khai các Nghị quyết, Chỉ thị, tài liệu và các văn bản chỉ đạo của Đảng ủy và tài liệu sinh hoạt Chi bộ của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Cơ quan Dân Chính Đảng thành phố đến Đảng viên kịp thời. Các đợt phát động phong trào thi đua đều tạo không khí phấn khởi trong cán bộ đảng viên nhất là phong trào thi đua “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Chi bộ đã thực hiện hoàn thành và vượt các chỉ tiêu Nghị quyết nhiệm kỳ 2017 - 2020 đã đề ra, góp phần hoàn thành Nghị quyết nhiệm vụ năm 2015 - 2020 của Đảng bộ Trường.

            
Đ/c Huỳnh Thị Bảo Trâm, Phó Bí thư Chi bộ Kinh tế
báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ 2017 - 2020

     Thay mặt Đảng ủy, đồng chí Hồ Thanh Tâm, Phó Hiệu trưởng, UVTV Đảng ủy đánh giá cao những kết quả đã được trong nhiệm kỳ qua, những mặt hạn chế cũng như phương hướng cho nhiệm kỳ 2020 - 2022. Để giữ vững và phát huy những thành tích đã đạt được trong nhiệm kỳ tới, các đồng chí trong Chi bộ phải thực hiện những việc sau: tập trung lãnh đạo công tác chuyên môn, đoàn thể theo hướng tích cực chuyển đổi mô hình đào tạo chất lượng hiệu quả, tiên tiến theo sự chỉ đạo của Đảng ủy Trường, tăng cường gắn kết chặt chẽ với doanh nghiệp, nhà tuyển dụng trong phát triển chương trình đào tạo, giới thiệu việc làm, thực hành nghề nghiệp đồng thời lãnh đạo sâu sát và tạo điều kiện cho các đoàn thể, các hội hoạt động có hiệu quả; tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát một cách thường xuyên việc thực hiện các Nghị quyết, Quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tập thể Chi ủy chi bộ phải chú trọng giữ vững và phát huy tốt nhất sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, phát huy cao nhất sức mạnh và trí tuệ của tập thể trong mọi công tác, hoạt động của Chi bộ, đơn vị nhằm gặt hái được những thành tích cao hơn nữa trong thời gian tới. Đồng thời, đồng chí Hồ Thanh Tâm còn có những chỉ đạo thiết thực, nhằm định hướng cho Chi bộ ngày càng phát triển hơn.

 

 
Đ/c Hồ Thanh Tâm, Phó Hiệu trưởng, UVTV Đảng ủy
phát biểu chỉ đạo trong Đại hội

     Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Bí thư chi bộ thay mặt Đoàn chủ tịch Đại hội tiếp thu ý kiến đóng góp của các đồng chí đảng viên trong Chi bộ và ý kiến chỉ đạo từ đồng chí UVTV Đảng ủy, tất cả những ý kiến trên được hoàn thiện bổ sung vào Nghị quyết của Đại hội.

 
Đ/c Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Bí thư Chi bộ Kinh tế tiếp thu các ý kiến đóng góp

     Đại hội tiến hành bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2020 - 2022 với 3 đồng chí. Kết quả đồng chí Nguyễn Thị Hồng Hạnh được bầu giữ chức vụ Bí thư, đồng chí Trần Vân Đằng được bầu giữ chức vụ Phó Bí thư và đồng chí Nguyễn Thị Kim Thoa được bầu giữ chức vụ Chi Ủy viên.

 
Đảng viên Chi bộ biểu quyết trong Đại hội 

 
Đoàn Chủ tịch tiến hành bỏ phiếu bầu cử trong Đại hội

   

Đảng viên Chi bộ tiến hành bỏ phiếu bầu cử trong Đại hội

  

Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới ra mắt trong Đại hội 

     Đại hội tiến hành bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Trường Cao đẳng Cần Thơ nhiệm kỳ 2020 - 2025 với 08 đồng chí là đại biểu chính thức và 01 đồng chí đại biểu dự khuyết.

 
Đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Trường Cao đẳng Cần Thơ nhiệm kỳ 2020 - 2025
ra mắt trong Đại hội
 

     Đại hội hoàn thành tốt đẹp, trong niềm tin tưởng sâu sắc của toàn thể Đại hội, đồng chí Nguyễn Thị Hồng Hạnh thay mặt Đoàn chủ tịch Đại hội phát biểu bế mạc Đại hội. Tập thể chi bộ Kinh tế quyết tâm đề ra các giải pháp, thực hiện đạt hiệu quả cao các mục tiêu, phương hướng trong nhiệm kỳ tới.

 

 
Đại biểu khách mời và Đảng viên Chi bộ chụp ảnh lưu niệm

 

 

TÌM KIẾM

LIÊN KẾT

  

Hệ thống Elearning Hệ thống quản lý đào tạo
Lịch sinh hoạt tuần Diễn đàn

Email nội bộ

Thông báo lớp chứng chỉ