Đăng nhập

      Căn cứ Chỉ thị 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu Toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Kế hoạch số 73-KH/ĐUK ngày 05/8/2019 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Cơ quan Dân Chính Đảng về tổ chức Đại hội Chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2022.

     Được sự đồng ý của Đảng ủy Trường Cao đẳng Cần Thơ, sáng ngày 30/10/2019 tại Phòng họp 2 trường Cao đẳng Cần Thơ, chi bộ Ngoại ngữ tiến hành Đại hội Đảng viên nhiệm kỳ 2020 - 2022. Đến tham dự có đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Trâm, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng và 11 đồng chí đảng viên chi bộ Ngoại ngữ.

 
Quang cảnh trong Đại hội

      Đồng chí Bùi Thị Hồng Lan, Chi Ủy viên báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ 2017 - 2020. Công tác xây dựng Đảng được Chi bộ quan tâm, nhất là công tác giáo dục chính trị, tư tưởng đến từng đảng viên trong Chi bộ. Chi ủy duy trì họp lệ hàng tháng đúng thời gian quy định, tổ chức triển khai các Nghị quyết, Chỉ thị, tài liệu và các văn bản chỉ đạo của Đảng ủy và tài liệu sinh hoạt Chi bộ của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Cơ quan Dân Chính Đảng thành phố đến Đảng viên kịp thời. Các đợt phát động phong trào thi đua đều tạo không khí phấn khởi trong cán bộ đảng viên nhất là phong trào thi đua “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Chi bộ đã thực hiện hoàn thành và vượt các chỉ tiêu Nghị quyết nhiệm kỳ 2017 - 2020 đã đề ra, góp phần hoàn thành Nghị quyết nhiệm vụ năm 2015 - 2020 của Đảng bộ Trường.


Đ/c Bùi Thị Hồng Lan, Chi Ủy viên Chi bộ Ngoại ngữ
báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ 2017 - 2020

     Thay mặt Đảng ủy, đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Trâm, Phó Hiệu trưởng, Phó Bí thư Đảng ủy đánh giá cao những kết quả đã được trong nhiệm kỳ qua, những mặt hạn chế cũng như phương hướng cho nhiệm kỳ 2020 - 2022. Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới, các đồng chí trong Chi bộ phải thực hiện những việc sau: quan tâm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo hướng dẫn số 09 ngày 30/11/2018 của Đảng ủy Khối Cơ quan Dân Chính Đảng từ nội dung cho tới hình thức, chú ý tổ chức sinh hoạt chuyên đề, phê bình và tự phê bình trong Đảng, đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên góp phần đẩy lùi nguy cơ vi phạm của cán bộ, Đảng viên, đảm bảo tính kỷ cương, nghiêm minh trong Đảng, thực hiện tốt công tác quản lý Đảng viên, thường xuyên quan tâm tạo điều kiện đào tạo bồi dưỡng trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ tạo nguồn phát triển lâu dài đủ sức đáp ứng nhu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; phát huy mạnh mẽ tinh thần đoàn kết nội bộ trong tập thể chi bộ nhất là trong Chi ủy, thực hiện nghiêm túc quy tắc tập trung dân chủ, thực hiện tốt quy chế hoạt động của Chi bộ, giữ vững Chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hàng năm; bầu ra Chi ủy và hoàn thiện văn kiện và xây dựng quy chế của Chi bộ trong nhiệm kỳ mới sau Đại hội. Đồng thời, đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Trâm còn có những chỉ đạo thiết thực, nhằm định hướng cho Chi bộ ngày càng phát triển hơn.

 

 
Đ/c Nguyễn Thị Ngọc Trâm, Phó Hiệu trưởng, Phó Bí thư Đảng ủy
phát biểu chỉ đạo trong Đại hội

     Đồng chí Mã Phương Uyên thay mặt Đoàn chủ tịch Đại hội tiếp thu ý kiến đóng góp của các đồng chí đảng viên trong Chi bộ và ý kiến chỉ đạo từ đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy, tất cả những ý kiến trên được hoàn thiện bổ sung vào Nghị quyết của Đại hội.


Đ/c Mã Phương Uyên, Bí thư Chi bộ Ngoại ngữ tiếp thu các ý kiến đóng góp

 
Đảng viên Chi bộ đóng góp ý kiến

      Đại hội tiến hành bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2020 - 2022 với 3 đồng chí. Kết quả đồng chí Mã Phương Uyên được bầu giữ chức vụ Bí thư, đồng chí Phạm Văn Toàn được bầu giữ chức vụ Phó Bí thư và đồng chí Tăng Thị Bích Chi được bầu giữ chức vụ Chi Ủy viên.

 
Đảng viên Chi bộ biểu quyết trong Đại hội

 
Đoàn Chủ tịch tiến hành bỏ phiếu bầu cử trong Đại hội

 
Đảng viên Chi bộ tiến hành bỏ phiếu bầu cử trong Đại hội

 
Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới ra mắt trong Đại hội

     Đại hội tiến hành bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Trường Cao đẳng Cần Thơ nhiệm kỳ 2020 - 2025 với 06 đồng chí là đại biểu chính thức và 01 đồng chí đại biểu dự khuyết.

 
Đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Trường Cao đẳng Cần Thơ nhiệm kỳ 2020 - 2025
ra mắt trong Đại hội

     Đại hội hoàn thành tốt đẹp, trong niềm tin tưởng sâu sắc của toàn thể Đại hội, đồng chí Mã Phương Uyên thay mặt Đoàn chủ tịch Đại hội phát biểu bế mạc Đại hội. Tập thể chi bộ Ngoại ngữ quyết tâm đề ra các giải pháp, tổ chức thực hiện đạt hiệu quả cao các mục tiêu, phương hướng trong nhiệm kỳ tới.

 

TÌM KIẾM

LIÊN KẾT

  

Hệ thống Elearning Hệ thống quản lý đào tạo
Lịch sinh hoạt tuần Diễn đàn

Email nội bộ

Thông báo lớp chứng chỉ