Đăng nhập

      Căn cứ Chỉ thị 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu Toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Kế hoạch số 73-KH/ĐUK ngày 05/8/2019 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Cơ quan Dân Chính Đảng về tổ chức Đại hội Chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2022.

     Được sự thống nhất của Đảng ủy Trường Cao đẳng Cần Thơ, sáng ngày 29/10/2019 tại Phòng họp 2 trường Cao đẳng Cần Thơ, chi bộ Mầm non tiến hành khai mạc Đại hội Đảng viên nhiệm kỳ 2020 - 2022. Đến tham dự có đồng chí Võ Tuyền Giang, Ủy viên BTV, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Khối Cơ quan Dân Chính Đảng Cần Thơ; đồng chí Trần Thanh Liêm, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng; các đồng chí đại diện Chi ủy trực thuộc Đảng ủy Trường và 12 đồng chí đảng viên chi bộ Mầm non.

     Đồng chí Võ Thị Thanh Nhàn, Chi Ủy viên báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ 2017 - 2020. Công tác xây dựng Đảng được Chi bộ quan tâm, nhất là công tác giáo dục chính trị, tư tưởng đến từng đảng viên trong Chi bộ. Chi ủy duy trì họp lệ hàng tháng đúng thời gian quy định, tổ chức triển khai các Nghị quyết, Chỉ thị, tài liệu và các văn bản chỉ đạo của Đảng ủy và tài liệu sinh hoạt Chi bộ của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Cơ quan Dân Chính Đảng thành phố đến Đảng viên kịp thời. Các đợt phát động phong trào thi đua đều tạo không khí phấn khởi trong cán bộ đảng viên nhất là phong trào thi đua “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Chi bộ đã thực hiện hoàn thành và vượt các chỉ tiêu Nghị quyết nhiệm kỳ 2017 - 2020 đã đề ra, góp phần hoàn thành Nghị quyết nhiệm vụ năm 2015 - 2020 của Đảng bộ Trường.


  Đ/c Võ Thị Thanh Nhàn, Chi Ủy viên chi bộ Mầm non
báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ 2017 - 2020
 

     Thay mặt Đảng ủy, đồng chí Trần Thanh Liêm, Hiệu trưởng, Bí thư Đảng ủy đánh giá cao bản dự thảo báo cáo của Chi bộ cho thấy rằng Đại hội đã đánh giá sát và đúng với tình hình thực tế những mặt đã đạt được, nêu lên những mặt tồn tại, hạn chế và rút ra được bài học kinh nghiệm trong nhiệm kỳ qua, trên cơ sở đó, Chi bộ cũng đã khẳng định rõ mục tiêu, phương hướng cho nhiệm kỳ 2020 - 2022. Để tiếp tục giữ vững và phát huy những thành tích đã đạt được, trong nhiệm kỳ tới,  Chi bộ  Mầm non cần phải tiếp tục tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, Đảng viên, quần chúng, thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Đảng về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, đặc biệt chú trọng việc giáo dục chính trị, lập trường tư tưởng và rèn luyện phẩm chất đạo đức của cán bộ, Đảng viên, quần chúng trong Chi bộ; cấp ủy thường xuyên chú trọng việc nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ phù hợp theo hướng dẫn cấp trên, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, thực hiện tự phê bình và phê bình, nêu gương chất vấn và trả lời chất vấn, phát huy dân chủ, công khai minh bạch trong sinh hoạt Chi bộ làm cơ sở xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh, mỗi thầy cô giáo là một tấm gương sáng về đạo đức, lối sống; Chi ủy Chi bộ phải luôn chú trọng giữ gìn và phát huy tốt sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, phát huy cao sức mạnh và trí tuệ tập thể trong mọi công tác, trong hoạt động của Chi bộ, đồng thời tập trung lãnh đạo công tác chuyên môn, công tác đoàn thể. Tích cực, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên việc thực hiện Nghị quyết, Quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.


Đ/c Trần Thanh Liêm, Hiệu trưởng, Bí thư Đảng ủy
phát biểu chỉ đạo trong Đại hội

     Đồng chí Nguyễn Thị Thùy Trang thay mặt Đoàn chủ tịch Đại hội tiếp thu ý kiến đóng góp của các đồng chí đảng viên trong Chi bộ và ý kiến chỉ đạo từ đồng chí Bí thư Đảng ủy, tất cả những ý kiến trên được hoàn thiện bổ sung vào Nghị quyết của Đại hội.

 
Đ/c Nguyễn Thị Thùy Trang, Bí thư Chi bộ Mầm non tiếp thu các ý kiến đóng góp

     Đại hội tiến hành bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2020 - 2022 với 3 đồng chí. Kết quả đồng chí Nguyễn Thị Thùy Trang được bầu giữ chức vụ Bí thư, đồng chí Võ Thị Bảo Thy được bầu giữ chức vụ Phó Bí thư và đồng chí Võ Thị Thanh Nhàn được bầu giữ chức vụ Chi Ủy viên.

 
Đảng viên Chi bộ biểu quyết trong Đại hội

 
Đoàn Chủ tịch tiến hành bỏ phiếu bầu cử trong Đại hội

 
Đảng viên Chi bộ tiến hành bỏ phiếu bầu cử trong Đại hội

 
Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới ra mắt trong Đại hội

     Đại hội tiến hành bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Trường Cao đẳng Cần Thơ nhiệm kỳ 2020 - 2025 với 07 đồng chí là đại biểu chính thức và 01 đồng chí đại biểu dự khuyết.

 
Đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Trường Cao đẳng Cần Thơ nhiệm kỳ 2020 - 2025
ra mắt trong Đại hội

     Đại hội hoàn thành tốt đẹp, trong niềm tin tưởng sâu sắc của toàn thể Đại hội, đồng chí Nguyễn Thị Thùy Trang thay mặt Đoàn chủ tịch Đại hội phát biểu bế mạc Đại hội. Tập thể chi bộ Mầm non quyết tâm đề ra các giải pháp, tổ chức thực hiện đạt hiệu quả các mục tiêu, phương hướng trong nhiệm kỳ tới.

 

TÌM KIẾM

LIÊN KẾT

  

Hệ thống Elearning Hệ thống quản lý đào tạo
Lịch sinh hoạt tuần Diễn đàn

Email nội bộ

Thông báo lớp chứng chỉ