Đăng nhập

Trường Cao đẳng Cần Thơ triển khai thực hiện các biện pháp thực hiện phòng, chống dịch bệnh COVID-19, cụ thể như sau<Xem chi tiết>

Xem Phương án số 480/PA-CĐCT