Đăng nhập

Công văn của UBND TP.Cần Thơ về việc yêu cầu người dân vào thành phố Cần Thơ có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-Cov-2: <Xem chi tiết>