Đăng nhập

Tải về lịch sinh hoạt tuần: <<Nhấn vào đây>>

 

LỊCH LÀM VIỆC BAN GIÁM HIỆU

(Từ ngày 05/03/2021 đến ngày 04/04/2021)

Thứ Haingày 05/4/2021

.BGH làm việc tại trường

Thứ Bangày 06/4/2021

BGH làm việc tại trường

- 08h00 Họp giao ban tháng 03/2021. TP: BGH, Trưởng/Phó phụ trách các đơn vị trực thuộc, Chủ tịch Công đoàn Trường, Bí thư Đoàn TN. Địa điểm: Phòng họp 1

- 19h00 Chạy Chương trình trực tuyến Tư vấn tuyển sinh năm 2021. TP: Ban Tư vấn tuyển sinh, diễn giả, lãnh đạo khoa, tổ thư ký, tổ kỹ thuật. Địa điểm: Phòng họp 1

Thứ Tưngày 07/4/2021

BGH làm việc tại trường

- 09h00 Tiếp và làm việc với Công ty CP Công nghệ GD và Kinh doanh Quốc tế. TP: PHT Thanh Tâm, TK. Phương Uyên (K.NN) , PTP. Phương Thảo và Trâm Anh (P. KH&HTQT). Địa điểm: Phòng họp 2

Thứ Nămngày 08/4/2021

BGH làm việc tại trường

- 08h30 PHT Thanh Hoàng họp lệ Chi bộ Pháp Luật. Địa điểm: Văn phòng Khoa CTPL-TC

- 14h00 Họp Hội đồng khoa học thông qua Quy định hoạt động khoa học và công nghệ, xét chọn tên Sáng kiến/giải pháp công tác đợt 2 năm học 2020 – 2021. TP: thành viên Hội đồng khoa học Trường. Địa điểm: Phòng họp 1

Thứ Sáungày 09/4/2021

BGH làm việc tại trường

- 08h30 HT Trọng Sơn họp lệ Chi bộ. Địa điểm: Phòng họp 3

- 09h00 Họp Ban Giám hiệu. TP: BGH, lãnh đạo P.TCHC. Địa điểm: Phòng họp 2

- 13h30 PHT Ngọc Trâm họp lệ Chi bộ. Địa điểm: Thư viện trường

- 14h00 PHT Thanh Tâm họp lệ Chi bộ Văn phòng và báo cáo chuyên đề Quý I/2021 “Vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam và Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam qua các chặng đường lịch sử”. TP: Đảng viên Chi bộ Văn phòng. Địa điểm: Phòng họp 1

Thứ Bảy: ngày 10/4/2021

Chủ nhật: ngày 11/4/2021

 Nơi nhận:                                                                                                                                                       HIỆU TRƯỞNG

- Đảng ủy, BGH;                                                                                                                                                     (Đã ký)

- Các đơn vị trực thuộc;

- Đoàn thể, Hội, Website Trường;                                                                                                                Nguyễn Trọng Sơn

- Lưu: VT, TCHC.