Đăng nhập

Tải về lịch sinh hoạt tuần: <<Nhấn vào đây>>

 

LỊCH LÀM VIỆC BAN GIÁM HIỆU

(Từ ngày 15/03/2021 đến ngày 21/03/2021)

Thứ Haingày 15/3/2021

BGH làm việc tại trường

- 15h00 Họp công tác tư vấn tuyển sinh trực tuyến khoa CTPL-TC. TP: PHT Thanh Tâm, tổ kỹ thuật, tổ thư ký, CBVC do lãnh đạo khoa mời họp. Địa điểm: Phòng họp 3

- 15h00 Họp Ban tổ chức Hội thi Olympic tiếng Anh cấp thành phố. TP: BTC, Thường trực Đoàn thanh niên – Hội SV Trường, Đội thi các trường CĐ, ĐH  

Thứ Bangày 16/3/2021

BGH làm việc tại trường

- 14h00 PHT Ngọc Trâm dự Hội nghị Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố tiếp xúc, làm việc với lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thành phố. Địa điểm: Hội trường Thành ủy

Thứ Tưngày 17/3/2021

- 08h00 Họp Ban Thường vụ. Địa điểm: Phòng họp 2

- 09h00 Họp thống nhất Quy định về bổ nhiệm viên chức. TP: Đảng ủy, BGH, TP.P.TCHC Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn TN. Địa điểm: Phòng họp 1

- 10h00 Họp Đảng ủy. TP: Đảng ủy viên. Địa điểm: Phòng họp 1

- 15h00 Họp thảo luận công tác tư vấn tuyển sinh trực tuyến. TP: PHT Thanh Tâm, tổ kỹ thuật, tổ thư ký, lãnh đạo các khoa chuyên môn và thành viên tham gia (khoa mời), đại diện lãnh đạo phòng QLĐT, P.CTHSSV. Địa điểm: Phòng họp 1

Thứ Nămngày 18/3/2021

BGH làm việc tại trường

- 13h30 Tiếp đoàn Sở Công an trao Giấy chứng nhận cơ quan an toàn về an ninh trật tự năm 2020 và Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc". TP: BGH, TP. TCHC, TP.CTHSSV, TP.QTTH, đại diện Công đoàn, Đoàn TN. Địa điểm: Phòng họp 1

Thứ Sáungày 19/3/2021

- 15h30 Họp Ban Giám hiệu. TP: BGH, TP.TCHC. Địa điểm: Phòng họp 2

Thứ Bảy: ngày 20/3/2021

- 08h00 PHT Ngọc Trâm dự Chương trình khai mạc Vòng chung kết Hội thi Olympic tiếng Anh cấp thành phố. TP: BTC, khách mời, các đội dự thi. Địa điểm: Giảng đường 1

Chủ nhật: ngày 21/3/2021

 Nơi nhận:                                                                                                                                                       HIỆU TRƯỞNG

- Đảng ủy, BGH;                                                                                                                                                     (Đã ký)

- Các đơn vị trực thuộc;

- Đoàn thể, Hội, Website Trường;                                                                                                                Nguyễn Trọng Sơn

- Lưu: VT, TCHC.