Đăng nhập

Tải về lịch sinh hoạt tuần: <<Nhấn vào đây>>

 

LỊCH LÀM VIỆC BAN GIÁM HIỆU

(Từ ngày 29/03/2021 đến ngày 04/04/2021)

Thứ Haingày 29/3/2021

- BGH làm việc tại trường

Thứ Bangày 30/3/2021

- HT Trọng Sơn, PHT Thanh Tâm làm việc tại trường

- 07h30 PHT Thanh Hoàng dự trao giải tổng kết Hội Báo Xuân Tân Sửu năm 2021. Địa điểm: Sở Thông tin truyền thông tỉnh Hậu Giang.

- 07h30 PHT Ngọc Trâm dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố (mở rộng). Địa điểm: Hội trường các Ban xây dựng Đảng Thành ủy

- 08h00 Tiếp Đoàn Thanh tra của Sở Nội vụ. TP: Đoàn Thanh tra Sở Nội vụ, HT Trọng Sơn, TP.TCHC, viên chức P.TCHC. Địa điểm: Phòng họp 3 (cả ngày)

- 15h00 Họp trao đổi công tác khuyến học. TP: Ban Chấp hành Hội Khuyến học Trường, Chi hội trưởng (Tổ trưởng các Tổ Công đoàn bộ phận). Địa điểm: Phòng họp 1

Thứ Tưngày 31/3/2021

- HT Trọng Sơn, PHT Thanh Tâm làm việc tại trường

- 07h30  PHT Thanh Hoàng dự Sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 03 của Ban Bí thư TW Đảng khóa IX về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giải quyết hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam. Địa điểm: Hội trường các Ban Đảng Thành ủy

- 07h30 PHT Ngọc Trâm dự Sơ kết công tác Quý I, triển khai chương trình công tác Quý II năm 2021. Địa điểm: Hội trường các Ban Xây dựng Đảng thành ủy

- 08h00 Tiếp Đoàn Thanh tra của Sở Nội vụ. TP: Đoàn Thanh tra Sở Nội vụ, HT Trọng Sơn, TP.TCHC, viên chức P.TCHC. Địa điểm: Phòng họp 3 (cả ngày)

Thứ Nămngày 01/4/2021

- BGH làm việc tại trường

- 08h00 Tiếp Đoàn Thanh tra của Sở Nội vụ. TP: Đoàn Thanh tra Sở Nội vụ, HT Trọng Sơn, TP.TCHC, viên chức P.TCHC. Địa điểm: Phòng họp 3 (cả ngày)

- 19h00 Chạy chương trình Tư vấn tuyển sinh trực tuyến. TP: Ban Tư vấn tuyển sinh, diễn giả, lãnh đạo khoa, tổ thư ký, tổ kỹ thuật. Địa điểm: Phòng họp 1

Thứ Sáungày 02/4/2021 

- BGH làm việc tại trường

- 15h00 PHT Thanh Tâm trao đổi với sinh viên tham dự lớp Bồi dưỡng Lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng. Địa điểm: Phòng họp 3

Thứ Bảy: ngày 03/4/2021

Chủ nhật: ngày 04/4/2021

- 07h30 Tham dự Ngày hội Tư vấn tuyển sinh do Báo Tuổi trẻ tổ chức. TP: PHT Thanh Tâm, TT LKĐT-TS. Địa điểm: Trường Đại học Cần Thơ

 Nơi nhận:                                                                                                                                                       HIỆU TRƯỞNG

- Đảng ủy, BGH;                                                                                                                                                     (Đã ký)

- Các đơn vị trực thuộc;

- Đoàn thể, Hội, Website Trường;                                                                                                                Nguyễn Trọng Sơn

- Lưu: VT, TCHC.