Đăng nhập

Tải về lịch sinh hoạt tuần: <<Nhấn vào đây>>

 

LỊCH LÀM VIỆC BAN GIÁM HIỆU

(Từ ngày 08/03/2021 đến ngày 14/03/2021)

Thứ Haingày 08/3/2021

- 10h00 Họp thảo luận chuẩn bị công tác tư vấn tuyển sinh trực tuyến. TP: PHT Thanh Tâm, Trưởng/Phó phụ trách các khoa chuyên môn, viên chức trung tâm LKĐT-TS. Địa điểm: Phòng họp 1

- 15h00 PHT Ngọc Trâm họp lệ Chi bộ tháng 3/2021. Địa điểm: Thư viện Trường

Thứ Bangày 09/3/2021

- 08h00 PHT Thanh Hoàng dự Hội nghị Ban Chấp hành Hội nạn nhân chất độc da cam; Sơ kết công tác Hội quý I năm 2021, nhiệm vụ công tác quý II năm 2021. Địa điểm: Hội trường cơ quan Thành Hội. 

- 14h00 Họp nâng lương Quý II/2021. TP: BGH, TP.TCHC, TP.QLĐT, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn TN: Địa điểm: Phòng họp 1.

- 15h00 PHT Thanh Tâm họp lệ Chi bộ tháng 3/2021. Địa điểm: VP. Phòng CTHSSV

Thứ Tưngày 10/3/2021

BGH làm việc tại trường

- 09h00 Họp công tác tư vấn tuyển sinh trực tuyến khoa Đào tạo giáo viên. TP: PHT Thanh Tâm, tổ kỹ thuật, tổ thư ký, CBVC do LĐ khoa mời họp. Địa điểm: Phòng họp 1

- 14h00 HT Trọng Sơn họp lệ Chi bộ tháng 3/2021. Địa điểm: Phòng họp 3

- 15h00 Họp Ban Thường vụ Đảng ủy. Địa điểm: Phòng họp 2

Thứ Nămngày 11/3/2021

BGH làm việc tại trường

- 09h30 Họp công tác tư vấn tuyển sinh trực tuyến khoa KTCN-Môi trường. TP: PHT Thanh Tâm, tổ kỹ thuật, tổ thư ký, CBVC do lãnh đạo khoa mời họp. Địa điểm: Phòng họp 1

- 15h00 Họp công tác tư vấn tuyển sinh trực tuyến khoa Kinh tế - Quản trị. TP: PHT Thanh Tâm, tổ kỹ thuật, tổ thư ký, CBVC do lãnh đạo khoa mời họp. Địa điểm: Phòng họp 1

Thứ Sáungày 12/3/2021

BGH làm việc tại trường

- 08h00 Họp công tác tư vấn tuyển sinh trực tuyến khoa Ngoại ngữ. TP: PHT Thanh Tâm, tổ kỹ thuật, tổ thư ký, CBVC do lãnh đạo khoa mời họp. Địa điểm: Phòng họp 1

09h00 Họp Ban Giám hiệu. TP: BGH, TP.TCHC. Địa điểm: Phòng họp 2

Thứ Bảy: ngày 13/3/2021

Chủ nhật: ngày 14/3/2021

 Nơi nhận:                                                                                                                                                       HIỆU TRƯỞNG

- Đảng ủy, BGH;                                                                                                                                                     (Đã ký)

- Các đơn vị trực thuộc;

- Đoàn thể, Hội, Website Trường;                                                                                                                Nguyễn Trọng Sơn

- Lưu: VT, TCHC.