Đăng nhập

Tải về lịch sinh hoạt tuần: <<Nhấn vào đây>>

 

LỊCH LÀM VIỆC BAN GIÁM HIỆU

(Từ ngày 22/03/2021 đến ngày 28/03/2021)

Thứ Haingày 22/3/2021

BGH làm việc tại trường

Thứ Bangày 23/3/2021

BGH làm việc tại trường

Thứ Tưngày 24/3/2021

- 08h00 Họp Ban Giám hiệu. TP: BGH, TP.TCHC. Địa điểm: Phòng họp 2

- 13h30 PHT Ngọc Trâm dự Hội nghị tổng kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 27/12/2016 của Thành ủy. Địa điểm: Hội trường các ban xây dựng Đảng của Thành ủy

- 14h00 Tiếp và làm việc với Trung tâm tư vấn du học Việt Trí MD. TP: PHT Thanh Tâm, PTP.KH-HTQT, Trưởng khoa Ngoại ngữ, viên chức P.KH-HTQT. Địa điểm: Phòng họp 1 

Thứ Nămngày 25/3/2021

- PHT Thanh Hoàng làm việc tại trường

- 07h30 tham dự Hội nghị tuyển sinh đại học; cao đẳng sư phạm năm 2021. TP: Trọng Phong, Thế Tân, Nhật Nguyên. Địa điểm: Trường Đại học Cần Thơ

- 08h00 Họp về việc trao đổi nội dung liên quan đến việc thành lập Trường Tiểu học, Trung học cơ sở trực thuộc Trường Cao đẳng Cần Thơ. TP: HT Trọng Sơn, PHT Thanh Tâm, Quốc Dũng. Địa điểm: Sở Nội vụ TP Cần Thơ

- 08h45 PHT Thanh Hoàng dự Kỷ niệm 20 năm thành lập Trung tâm Công nghệ phần mềm Đại học Cần Thơ. Địa điểm: Nhà điều hành trường Đại học Cần Thơ

- 15h00 Họp thảo luận kịch bản Tư vấn tuyển sinh trực tuyến năm 2021. TP: BGH, lãnh đạo các Khoa, TP.CTHSSV, TP.QTTH, đại diện lãnh đạo P.QLĐT, Hồng Đan, tổ thư ký, tổ kỹ thuật. Địa điểm: Phòng họp 1

Thứ Sáungày 26/3/2021

HT Trọng Sơn, PHT Thanh Hoàng làm việc tại trường

- 07h30 PHT Ngọc Trâm dự Hội nghị tổng kết thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 25/4/2012 và Nghị quyết số 14-NQ/TU ngày 26/9/2013 của Thành ủy. Địa điểm: Hội trường Thành ủy

- 09h00 Họp mặt Kỷ niệm 90 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. TP: Thành đoàn Cần Thơ, BTV Đảng ủy, BGH, BCH Đoàn Trường, Đoàn viên thanh niên. Địa điểm: Giảng đường 1

- 15h00 PHT Thanh Tâm dự Hội nghị triển khai công tác thi đua và ký giao ước thi đua của Khối năm 2021. Địa điểm: Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Cần Thơ

Thứ Bảy: ngày 27/3/2021

- 07h30 BGH dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Địa điểm: Hội trường Thành ủy (cả ngày)

Chủ nhật: ngày 28/3/2021

- 07h30 BGH dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Địa điểm: Hội trường Thành ủy (cả ngày)

 Nơi nhận:                                                                                                                                                       HIỆU TRƯỞNG

- Đảng ủy, BGH;                                                                                                                                                     (Đã ký)

- Các đơn vị trực thuộc;

- Đoàn thể, Hội, Website Trường;                                                                                                                Nguyễn Trọng Sơn

- Lưu: VT, TCHC.