Đăng nhập

Tải về lịch sinh hoạt tuần: <<Nhấn vào đây>>

 

LỊCH LÀM VIỆC BAN GIÁM HIỆU

(Từ ngày 08/02/2021 đến ngày 14/02/2021)

Thứ Hai: ngày 08/02/2021

          - BGH làm việc tại trường

- 09h00 Họp trao đổi Dự thảo Quy định đào tạo văn bằng 2 hệ Cao đẳng. TP: BGH, lãnh đạo phòng QLĐT, Tâm Hằng. Địa điểm: Phòng họp 2

- 14h00 PHT Ngọc Trâm họp lệ Chi bộ. Địa điểm: Thư viện trường

- 15h00 HT Trọng Sơn họp lệ Chi bộ. Địa điểm: Phòng họp 3

- 19h00 PHT Thanh Tâm dự Lễ khai mạc Đường hoa và Đường đèn nghệ thuật Mừng Đảng quang vinh – mừng Xuân Tân Sửu 2021. Địa điểm: Đường sông Hậu, phường Cái Khế

Thứ Ba: ngày 09/02/2021

BGH làm việc tại trường

Thứ Tư: ngày 10/02/2021

- Nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 (thời gian từ ngày 10/2/2021 đến hết ngày 16/2/2021).

Thứ Năm: ngày 11/02/2021 (nhằm 30 tháng Chạp ÂL)

- Nghỉ Tết

- Trực lãnh đạo: HT Trọng Sơn

- 20h00 PHT Ngọc Trâm và PHT Thanh Hoàng đến xem Chương trình Nghệ thuật “MỪNG ĐẢNG QUANG VINH MỪNG XUÂN TÂN SỬU 2021”. Địa điểm: Sân khấu Công viên Lưu Hữu Phước

Thứ Sáu: ngày 12/02/2021 (nhằm Mùng 01/01 ÂL)

- Nghỉ Tết

- Trực lãnh đạo: PHT Thanh Tâm

Thứ Bảy: ngày 13/02/2021 (nhằm Mùng 02/01 ÂL)

- Nghỉ Tết

- Trực lãnh đạo: PHT Thanh Hoàng

Chủ nhật: ngày 14/02/20

21 (nhằm Mùng 03/01 ÂL)

- Nghỉ Tết

- Trực lãnh đạo: PHT Ngọc Trâm

 Nơi nhận:                                                                                                                                                       HIỆU TRƯỞNG

- Đảng ủy, BGH;                                                                                                                                                     (Đã ký)

- Các đơn vị trực thuộc;

- Đoàn thể, Hội, Website Trường;                                                                                                                Nguyễn Trọng Sơn

- Lưu: VT, TCHC.