Đăng nhập

Tải về lịch sinh hoạt tuần: <<Nhấn vào đây>>

 

LỊCH LÀM VIỆC BAN GIÁM HIỆU

(Từ ngày 14/11/2022 đến ngày 20/11/2022)

Thứ Hai: ngày 14/11/2022

- HT Trọng Sơn, PHT Ngọc Trâm, PHT Thanh Tâm làm việc tại trường

- 07h30 PHT Thanh Hoàng dự Lễ phát động Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2022. Địa điểm: Trung tâm DVVL Cần Thơ

Thứ Ba: ngày 15/11/2022

- HT Trọng Sơn, PHT Ngọc Trâm, PHT Thanh Hoàng làm việc tại trường

- 08h30 Họp chuẩn bị Lễ Khai giảng năm học 2022 - 2023 và Kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. TP: BGH, Trưởng/Phó phụ trách các đơn vị: P.TCHC, P.QTTH, P.CTHSSV, P.QLĐT, P.KHTV; Chủ tịch Công đoàn, Bi thư Đoàn Thanh niên, mời thầy Lâm Thành Công - K.GDMN. Địa điểm: Phòng họp 1

- 14h00 PHT Thanh Tâm dự Họp mặt kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam Hệ thống giáo dục nghề nghiệp (20/11/1982 – 20/11/2022). Địa điểm: Hội trường Sở Lao động – Thương binh và Xã hội

- 14h00 Họp Ban Thường vụ Đảng ủy. TP: BTV Đảng ủy. Địa điểm: Phòng họp 2

- 15h00 Họp Đảng ủy Trường. TP: Đảng ủy viên. Địa điểm: Phòng họp 2

- 15h00 Họp đối thoại lần thứ nhất năm học 2022 – 2023. TP: Đại diện BGH, các đơn vị Khoa, Phòng (trừ P.TCHC, P.KH-HTDN-QT, P.ĐBCL-TT), Trung tâm, Bí thư Đoàn Thanh niên, Bí thư chi đoàn và lớp trưởng các lớp K45, 46, 47. Địa điểm: Giảng đường 1

Thứ Tư: ngày 16/11/2022

- BGH làm việc tại trường

- 09h00 Tổng duyệt chương trình Lễ Khai giảng năm học 2022 - 2023 và Kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. TP: BGH, lãnh đạo các đơn vị: P.QTTH, P.TCHC, P.CTHSSV; thầy Phạm Văn Toàn, cô Nguyễn Hồng Đan; cô Lâm Thanh Ngọc, SV Trần Cẩm Yên, cô Nguyễn Thế Thanh Trúc, thầy Lâm Thành Công, đội văn nghệ Trường. Địa điểm: Nhà thi đấu đa năng

Thứ Năm: ngày 17/11/2022

- BGH làm việc tại trường

Thứ Sáu: ngày 18/11/2022

- 08h00 Lễ Khai giảng năm học 2022 - 2023 và Kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. TP: Toàn thể GVVC và 600 SV các khoa và khách mời. Địa điểm: Nhà thi đấu đa năng

Thứ Bảy: ngày 19/11/2022

- 07h30 PHT Thanh Tâm dự Lễ khai mạc Hội nghị nghiên cứu khoa học trong sinh viên vùng Đồng bằng Sông Cửu Long năm 2022. Địa điểm: Trường ĐH Nam Cần Thơ

- 08h00 PHT Ngọc Trâm dự Lễ Khai giảng năm học 2022 - 2023 và họp mặt kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2022) Trường Cao đẳng Nghề Cần Thơ. Địa điểm: Trường Cao đẳng Nghề Cần Thơ

- 17h00 PHT Thanh Tâm dự Lễ kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2022) và 11 năm hình thành và phát triển Trường Cao đẳng Phạm Ngọc Thạch Cần Thơ. Địa điểm: Nhà hàng Hoa Sứ

Chủ nhật: ngày 20/11/2022

Nơi nhận:                                                                                                                                                       HIỆU TRƯỞNG

- Đảng ủy, BGH;                                                                                                                                                     (Đã ký)

- Các đơn vị trực thuộc;

- Đoàn thể, Hội, Website Trường;                                                                                                                   Nguyễn Trọng Sơn

- Lưu: VT, TCHC.