Đăng nhập

Tải về lịch sinh hoạt tuần: <<Nhấn vào đây>>

 

LỊCH LÀM VIỆC BAN GIÁM HIỆU

(Từ ngày 28/11/2022 đến ngày 04/12/2022)

Thứ Hai: ngày 28/11/2022

- BGH làm việc tại trường

- 15h00 Họp về công tác hồ sơ sinh viên. TP: HT Trọng Sơn, PHT Ngọc Trâm, Thanh Loan, Trọng Phong, đại diện phòng Đảm bảo chất lượng - Thanh tra. Địa điểm: Phòng họp 2

Thứ Ba: ngày 29/11/2022

- HT Trọng Sơn, PHT Ngọc Trâm, PHT Thanh Tâm làm việc tại trường

- 06h00 PHT Thanh Hoàng dự Đại hội trù bị Đại hội Đại biểu Hội Nạn nhân chất độc màu da cam/dioxin TP. Cần Thơ lần thứ V, nhiệm kỳ 2022 - 2027. Địa điểm: Hội trường Trường CĐ Kinh tế - Kỹ thuật Cần Thơ

Thứ Tư: ngày 30/11/2022

- HT Trọng Sơn, PHT Ngọc Trâm, PHT Thanh Tâm làm việc tại trường

- 07h00 PHT Thanh Hoàng dự Đại hội Đại biểu Hội Nạn nhân chất độc màu da cam/dioxin TP. Cần Thơ lần thứ V, nhiệm kỳ 2022 - 2027. Địa điểm: Hội trường Trường CĐ Kinh tế - Kỹ thuật Cần Thơ

- 09h00 Họp Hội đồng tuyển sinh. TP: BGH, Hội đồng tuyển sinh theo QĐ số: 374/QĐ-CĐCT ngày 22/7/2022. Địa điểm: phòng họp 1

- 14h00 Họp liên quan đến công tác quản lý bãi xe của Trường. TP: BGH, thầy Nhật Minh, cô Lệ Thu, cô Thủy Tiên. Địa điểm: Phòng họp 2

- 15h00 Họp xét công nhận tốt nghiệp cho sinh viên chính quy đủ điều kiện. TP: Theo Quyết định số 105/QĐ-CĐCT, ngày 25/3/2022 của Hiệu trưởng. Địa điểm: Phòng họp 1

- 15h30 Họp thông qua Đề án trường Tiểu học thực hành. TP: Đảng ủy, BGH, Hiệu trưởng trường Tiểu học thực hành. Địa điểm: phòng họp 1

Thứ Năm: ngày 01/12/2022

- BGH làm việc tại trường

- 09h00 Họp xét tên đề tài khoa học và Sáng kiến/Giải pháp công tác năm học 2022-2023. TP: BGH và thành viên Hội đồng khoa học Trường theo QĐ số 606/QĐ-CĐCT ngày 19/10/2022 và thành viên các tiểu ban chuyên môn Hội đồng khoa học theo QĐ số 607/Q-CĐCT ngày 19/10/2022. Địa điểm: Phòng họp 1

Thứ Sáu: ngày 02/12/2022

- BGH làm việc tại trường

- 08h30 Hội nghị cán bộ chủ chốt về việc bổ nhiệm lại viên chức lãnh đạo, quản lý. TP: Đại diện lãnh đạo cấp trên; BGH, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Trường, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn TN. Địa điểm: Phòng họp 1

- 14h00 HT Trọng Sơn họp Chi bộ Hành chính họp xét đánh giá đảng viên năm 2022. Địa điểm: Phòng họp 3

Thứ Bảy: ngày 03/12/2022

Chủ nhật: ngày 04/12/2022

- 07h00 Khám sức khỏe sinh viên K47. Địa điểm: Dãy nhà học A1

Nơi nhận:                                                                                                                                                       HIỆU TRƯỞNG

- Đảng ủy, BGH;                                                                                                                                                     (Đã ký)

- Các đơn vị trực thuộc;

- Đoàn thể, Hội, Website Trường;                                                                                                                   Nguyễn Trọng Sơn

- Lưu: VT, TCHC.