Đăng nhập

Tải về lịch sinh hoạt tuần: <<Nhấn vào đây>>

 

LỊCH LÀM VIỆC BAN GIÁM HIỆU

(Từ ngày 21/11/2022 đến ngày 27/11/2022)

Thứ Hai: ngày 21/11/2022

- BGH làm việc tại trường

- 08h00 PHT Thanh Hoàng dự Khóa huấn luyện “Nâng cao năng lực hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo”. Hình thức: Trực tuyến

- 08h30 Nghiệm thu chống thấm sê nô nhà học A2. TP: PHT Thanh Hoàng, Nhật Minh, Quốc Quang, Hoàng Trung, và đơn vị thi công

- 10h00 Họp xét công nhận tốt nghiệp đối với học viên lớp CĐSP Tin học hệ vừa làm vừa học. TP: Theo Quyết định số 587-QĐ/CĐCT ngày 29/9/2022. Địa điểm: Phòng họp 1

- 14h00 PHT Thanh Hoàng dự Khóa huấn luyện “Nâng cao năng lực hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo”. Hình thức: Trực tuyến

Thứ Ba: ngày 22/11/2022

- BGH làm việc tại trường

- 07h30 PHT Thanh Hoàng dạy Tuần sinh hoạt công dân HSSV khoá 47

- 08h00 PHT Thanh Hoàng dự Khóa huấn luyện “Nâng cao năng lực hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo”. Hình thức: Trực tuyến

- 13h30 PHT Thanh Tâm dạy Tuần sinh hoạt công dân HSSV khoá 47

- 14h00 PHT Thanh Hoàng dự Khóa huấn luyện “Nâng cao năng lực hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo”. Hình thức: Trực tuyến

Thứ Tư: ngày 23/11/2022

- BGH làm việc tại trường

- 07h30 PHT Thanh Tâm dạy Tuần sinh hoạt công dân HSSV khoá 47

- 08h00 PHT Thanh Hoàng dự Khóa huấn luyện “Nâng cao năng lực hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo”. Hình thức: Trực tuyến

- 08h30 Họp về vấn đề liên quan đến bãi xe của Trường. TP: BGH, Văn Canh, Nhật Minh, Văn Toàn, Thuỷ Tiên, Lệ Thu. Địa điểm: Phòng họp 2

- 14h00 PHT Thanh Hoàng dự Khóa huấn luyện “Nâng cao năng lực hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo”. Hình thức: Trực tuyến

- 15h00 Ký kết giao ước Thi đua Khối các đơn vị trực thuộc Trường năm học 2022 - 2023. TP: PHT Thanh Tâm,  Trưởng/Phó Phụ trách các đơn vị trực thuộc; Bích Đào - P.TCHC. Địa điểm: Phòng họp 1

Thứ Năm: ngày 24/11/2022

- HT Trọng Sơn làm việc tại trường

- 08h00 Họp trao đổi về phần mềm Quản lý đào tạo với Trung tâm CN phần mềm Đại học Cần Thơ. TP: BGH, lãnh đạo P.QLĐT, viên chức phụ trách phần mềm; đại diện lãnh đạo P.QTTH và P.KHTV. Địa điểm: Phòng họp 1

- 08h00 PHT Thanh Tâm dự Diễn đàn Mekong Connect 2022 với chủ đề Chủ động chất lượng liên kết, tích hợp để phát triển bền vững. Địa điểm: Khách sạn Mường Thanh Luxury

- 08h00 PHT Thanh Hoàng dự họp tập huấn tiếp dân và quan hệ công chúng. Địa điểm: Hội trường UBND thành phố

09h00 Họp Ban Giám hiệu. TP: BGH, lãnh đạo P.TCHC. Địa điểm: Phòng họp 2

 - 13h00 PHT Thanh Tâm dự Hội thảo Xây dựng vùng nguyên liệu bền vững và đạt chuẩn cho thị trường trong nước và quốc tế. Địa điểm: Khách sạn Mường Thanh Luxury

- 14h00 PHT Thanh Hoàng dự họp tập huấn tiếp dân và quan hệ công chúng. Địa điểm: Hội trường UBND thành phố

- 14h00 PHT Ngọc Trâm dự Hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa IX). Địa điểm: Hội trường Thành ủy

Thứ Sáu: ngày 25/11/2022

- HT Trọng Sơn, PHT Ngọc Trâm, PHT Thanh Tâm làm việc tại trường

- 08h30 PHT Thanh Hoàng dự Lễ trao Giải báo chí về xây dựng Đảng - Giải Búa liềm vàng tỉnh Khánh Hòa lần thứ II - năm 2022. Địa điểm: Hội trường Tỉnh ủy Khánh Hòa

Thứ Bảy: ngày 26/11/2022

Chủ nhật: ngày 27/11/2022

Nơi nhận:                                                                                                                                                       HIỆU TRƯỞNG

- Đảng ủy, BGH;                                                                                                                                                     (Đã ký)

- Các đơn vị trực thuộc;

- Đoàn thể, Hội, Website Trường;                                                                                                                   Nguyễn Trọng Sơn

- Lưu: VT, TCHC.