Đăng nhập

Tải về lịch sinh hoạt tuần: <<Nhấn vào đây>>

 

LỊCH LÀM VIỆC BAN GIÁM HIỆU

(Từ ngày 12/12/2022 đến ngày 18/12/2022)

Thứ Hai: ngày 12/12/2022

- BGH làm việc tại trường

- 15h00 Họp xét biên soạn giáo trình năm học 2022-2023. TP: Theo Quyết định số 622/QĐ-CĐCT ngày 27/10/2022. Địa điểm: Phòng họp 1

Thứ Ba: ngày 13/12/2022

- HT Trọng Sơn, PHT Ngọc Trâm, PHT Thanh Tâm làm việc tại trường

- 07h00 PHT Thanh Hoàng dự Triển lãm ảnh 55 năm Mậu Thân 1968 – Những ký ức không phai. Địa điểm: Bảo tàng thành phố Cần Thơ

- 07h30 Họp Giao ban và đánh giá, xếp loại viên chức lãnh đạo, quản lý. TP: BGH, Trưởng/Phó phụ trách các đơn vị trực thuộc, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn TN. Địa điểm: Phòng họp 1

- 15h00 Họp Đảng uỷ trường về việc nhận xét, đánh giá vuên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý. TP: Đảng ủy viên. Địa điểm: Phòng họp 1

Thứ Tư: ngày 14/12/2022

- HT Trọng Sơn, PHT Ngọc Trâm, PHT Thanh Tâm làm việc tại trường

- 07h30 PHT Thanh Hoàng dự phiên nội bộ Đại hội Đại biểu Liên hiệp các hội văn học, nghệ thuật thành phố Cần Thơ lần thứ IX, nhiệm kỳ 2022-2027. Địa điểm: Hội trường Thành ủy Cần Thơ

Thứ Năm: ngày 15/12/2022

- HT Trọng Sơn, PHT Ngọc Trâm, PHT Thanh Tâm làm việc tại trường

- 07h30 PHT Thanh Hoàng dự phiên chính thức Đại hội Đại biểu Liên hiệp các hội văn học, nghệ thuật thành phố Cần Thơ lần thứ IX, nhiệm kỳ 2022-2027. Địa điểm: Hội trường Thành ủy Cần Thơ

- 14h00 Họp Ban Thường vụ Đảng ủy. TP: BTV Đảng ủy. Địa điểm: Phòng họp 2

- 15h00 Họp Đảng ủy Trường. TP: Đảng ủy viên. Địa điểm: Phòng họp 2

Thứ Sáu: ngày 16/12/2022

- BGH làm việc tại trường

Thứ Bảy: ngày 17/12/2022

- 09h00 PHT Thanh Hoàng dự Lễ khai mạc “Ngày Indonesia tại thành phố Cần Thơ”. Địa điểm: Công viên Lưu Hữu Phước

Chủ nhật: ngày 18/12/2022

Nơi nhận:                                                                                                                                                       HIỆU TRƯỞNG

- Đảng ủy, BGH;                                                                                                                                                     (Đã ký)

- Các đơn vị trực thuộc;

- Đoàn thể, Hội, Website Trường;                                                                                                                   Nguyễn Trọng Sơn

- Lưu: VT, TCHC.