Đăng nhập

Tải về lịch sinh hoạt tuần: <<Nhấn vào đây>>

 

LỊCH LÀM VIỆC BAN GIÁM HIỆU

(Từ ngày 09/10/2023 đến ngày 15/10/2023)

Thứ Haingày 09/10/2023 

- BGH làm việc tại Trường

- 14h45 PHT Thanh Hoàng Họp lệ Chi bộ tháng 10. Địa điểm: Khoa CT PL - TC

- 15h00 PHT PT Ngọc Trâm Họp lệ Chị bộ tháng 10. Địa điểm: Thư viện Trường

- 15h00 PHT Thanh Tâm Họp lệ Chi bộ tháng 10. Địa điểm: Phòng họp 1

Thứ Bangày 10/10/2023

- PHT Thanh Tâm, PHT Thanh Hoàng làm việc tại Trường.

- 07h00 PHT PT Ngọc Trâm dự Lễ Khai mạc Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp TPCT năm 2023. Địa điểm: Trường CĐ KT - KT Cần Thơ

 Thứ Tư: ngày 11/10/2023

- 14h00 PHT PT Ngọc Trâm dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, triển khai thực hiện Kết luận số 57-KL/TW của Bộ Chính Trị. Địa điểm: Hội trường Thành ủy

- 14h00 PHT Thanh Tâm, PHT Thanh Hoàng, cô Phương Như dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, triển khai thực hiện Kết luận số 57-KL/TW của Bộ Chính Trị. Địa điểm: Hội trường các ban xây dựng Đảng  Thành ủy Cần Thơ

Thứ Năm: ngày 12/10/2023

- PHT Thanh Hoàng làm việc tại Trường

- 08h00 PHT Thanh Tâm dự Hội thảo Quốc tế ngành nước Việt Nam năm 2023. Địa điểm: Trung tâm Hội nghị và triểm lãm Sài Gòn, TP.HCM

- 14h30 PHT PT Ngọc Trâm dự Lễ Bế mạc Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp TPCT năm 2023. Địa điểm: Trường CĐ KT - KT CT

Thứ Sáungày 13/10/2023

- BGH làm việc tại Trường

- 08h00 Họp Ban biên tập Website. TP: PHT Thanh Hoàng và thành viên BBT theo Kế hoạch 525/KH-CĐCT ngày 10/10/2023. Địa điểm: Phòng họp 1

- 09h00 Họp Ban Giám hiệu. TP: BGH, P. TCHC, mời Thầy Minh TP P.QTTH, cô Thu P.KHTV, Thầy Minh Web. Địa điểm: Phòng họp 2

Thứ Bảy: ngày 14/10/2023

- 06h30 PHT PT Ngọc Trâm dự Lễ Hội trang phục áo bà ba, áo dài “Chủ đề: Duyên dáng Phương Nam”. Địa điểm: Công viên Sông Hậu

- 14h00 BGH dự Hội nghị tiếp xúc cử tri đại biểu Quốc hội khóa XV (Đơn vị bầu cử số 01). Địa điểm: Hội trường rùa, Trường Đại học Cần Thơ

Chủ nhật: ngày 15/10/2023

- 07h30 BCH Công đoàn Trường Tổ chức Hội thi khéo tay trang trí bánh dân gian. Địa điểm: Nhà thi đấu đa năng mới. TP: BGH, BCH CĐ, Lãnh đạo các đơn vị, toàn thể CĐV và người lao động

- 07h30 PHT Thanh Tâm dự lễ khai mạc Giải bóng chuyền hơi chào mừng Ngày phụ nữ Việt Nam 20/10. Địa điểm: Trường CĐ KTKT

Nơi nhận:                                                                                                                                                       KT. HIỆU TRƯỞNG

- Đảng ủy, BGH;                                                                                                                                              PHÓ HIỆU TRƯỞNG

- Các đơn vị trực thuộc;                                                                                                                                         (Đã ký)

- Đoàn thể, Hội, Website Trường;                                                                                                                Nguyễn Thị Ngọc Trâm

- Lưu: VT, TCHC.